Opinie

Manu Claeys

‘Ringlandstudies bieden hoop: bravo en dank u!’

Manu Claeys Voorzitter stRaten-generaal

‘Politici, weet dat alle puzzlestukken voor een mobiliteitsplan mét draagvlak nu op tafel liggen. Grijp de kans!’, aldus stRaten-generaal in een oproep aan de politiek naar aanleiding van de publicatie van de Ringlandstudies.

In februari 2010 lanceerden stRaten-generaal en Forum 2020 het Meccanotracé als alternatief voor de Oosterweelverbinding. stRaten-generaal koppelde daar toen meteen ook een concreet plan aan voor het overkappen van de Antwerpse ring tussen Berchem-station, het Sportpaleis en het Rivierenhof. Het ging om een overkapping van ruim 6 kilometer, met een winstoppervlakte van 146 hectare. Enkele jaren eerder was de bewonersvereniging BorgerhouDt van Mensen er al in geslaagd om haar Ringpark De Knoop, een lokale overkapping van de Antwerpse ring ter hoogte van Borgerhout, in het Antwerpse structuurplan te laten opnemen. Dat inspireerde.

In november 2008 had stRaten-generaal een overkappingscongres georganiseerd, met sprekers uit Nederland, Duitsland, Finland, Spanje en eigen land. Hoofdspreker die dag was de man die had ingestaan voor de technische veiligheid bij het recente overkappen van de Madrileense ring. In september 2008 had hij ons en een cameraploeg van Panorama rondgeleid in en boven de reeds opgeleverde tunnels in Madrid: we waren onder de indruk.

In maart 2012 organiseerde stRaten-generaal een vervolgcongres onder de noemer ” Overkapte stadssnelwegen zijn de toekomst’. Dit opnieuw om duidelijk te maken aan Antwerpen: ja het kan en ja het moet.

Ringlandstudies bieden hoop: bravo en dank u!

In het najaar van 2012 was stRaten-generaal dan ook verheugd toen Peter Vermeulen van studiebureau Stramien de handschoen oppakte – hij wel, de overheid niet – om een concreet overkappingsconcept voor Antwerpen uit te tekenen.

Goed voor verkeer, stadsontwikkeling en gezondheid.

Dat concept is vandaag een stevig uitgewerkt voorstel geworden, met drie studies (mobiliteit, vastgoed, luchtkwaliteit) die uitgebreid aantonen dat het overkappen van de Antwerpse ring niet alleen haalbaar is, maar inderdaad ook gewoon een heel goed idee voor het verkeer, de stadsontwikkeling en de gezondheid.

stRaten-generaal en Ademloos kregen eerder al inzage in de studieresultaten. We wisten: dat ziet er goed uit. Nu de deelonderzoeken ook publiek gemaakt worden, kan het eindelijk publiekelijk gezegd worden: bravo Ringland, en dank u!

Aan de politici geven we volgende adviezen:

1. reageer niet meteen, ga niet meteen in debat, maar lees eerst de studies. Toen stRaten-generaal en Forum 2020 op 24 februari 2010 de Meccano lanceerden, gaven politici van allerhande strekkingen ’s anderendaags al uitgebreid commentaar op de plannen, zonder ze ooit te hebben gezien of zonder over het studierapport van 140 bladzijden te beschikken. Een dergelijke politieke houding is contraproductief: ze dient het eigen belang (profilering), maar niet het belang van het dossier. Doe dat deze keer niet, maar reageer volwassen op de Ringlandstudies door ze eerst grondig door te (laten) nemen en pas dan een werkbaar standpunt in te nemen.

2. kijk bij lectuur van de studies vooral goed naar de problematiek aan het Sportpaleis: ook Ringland zegt nu dat haar overkappingsconcept niet verenigbaar is met vasthouden aan de Hollandse Knoop van de Oosterweelverbinding. Op 23 mei 2012 luidde een titel van een persbericht van stRaten-generaal reeds: ‘Wie wil overkappen, moet Oosterweel schrappen’. Politici, besef dat de komende maanden hét moment zijn om elegant afscheid te nemen van de Oosterweelverbinding.

3. wanneer, gelet op de voorspelde verkeersgroei (zie ook de Ringlandstudie van Vectris), toch nood zou zijn aan een derde Scheldekruising in combinatie met Ringland, kijk dan naar de alternatieven Meccano én Arup/SUM-tracé. Beide alternatieven blijven, net zoals het tracé Oosterweel-Noord, weg van de zone aan het Sportpaleis. Bovendien ontzien beide alternatieven het Sint-Annabos én het Noordkasteel, die twee groene longen aan de Schelde. Onderzoek van Arup/SUM (juli 2009) toonde al aan dat een bijkomende Scheldekruising van 2 x 2 rijstroken volstaat. Onderzoek van het Vlaams Verkeerscentrum (april 2014) bevestigde dit voor een scenario met Meccano. De studieresultaten van Ringland geven nog meer ruggensteun aan een scenario van een (eventuele) derde Scheldekruising met slechts 2 x 2 rijstroken in plaats van de 2 x 3 rijstroken zoals nodig bij de Oosterweelverbinding.

Alleszins, politici, weet dat alle puzzlestukken voor een mobiliteitsplan mét draagvlak nu op tafel liggen. Grijp de kans!

O ja, ook dit nog: begin juni dienen stRaten-generaal, Ademloos en drie burgers hun reeds lang aangekondigd verzoekschrift tegen de Oosterweelverbinding in bij de Raad van State. In het verzoekschrift wordt juridisch brandhout gemaakt van de besluitvoering in het Oosterweeldossier. Het is goed om te beseffen dat behalve de wortel (Ringland) er ook deze stok is. Moge dat besef een extra motivatie zijn om op korte termijn de Oosterweelverbinding definitief los te laten.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

Partner Content