Reynders hoopt op ‘democratischer debat’ in Rusland

(Belga) Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders neemt, in navolging van Europees Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton, kennis van de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen in Rusland en van de ruime overwinning van uittredend premier Vladimir Poetin. Hij wijst op de analyse van de OVSE en de Raad van Europa, maar zegt ook te hopen dat “de Russische autoriteiten het democratische gehalte van het publieke debat in hun land nog meer zullen wensen te versterken”.

Reynders heeft naar eigen zeggen met aandacht “het levendige publieke debat” in Rusland gezien. “Een debat dat de kiescampagne kenmerkte en dat getuigt van het belang dat de Russische bevolking hecht aan een democratie die moeizaam verworven werd.” Hij stelt ook vast dat het publiek zich kon engageren en demonstreren, dat de electorale observatiemissies toegelaten werden en dat maatregelen genomen werden om de transparantie te bevorderen. Deze positieve aspecten werden door de gezanten van de OVSE en de Raad van Europa naar voren gebracht. Ze hebben er evenwel ook de aandacht op gevestigd, benadrukt Reynders, “dat de geldende electorale procedures een beperkte keuze aanboden aan de kiezers”. “Zij stelden ook gebreken vast bij de uitvoering van de verkiezingen, met name het gebrek aan onpartijdigheid van de media en het gebruik van het staatsapparaat voor electorale doeleinden. Ook de telling van de stemmen en de publicatie van de resultaten verliepen niet vlekkeloos.” Reynders is ervan overtuigd dat een levendige democratie een essentiële voorwaarde is voor het succes van de economische moderniserings- en hervormingsinspanningen in Rusland. Hij hoopt ook van harte “dat de Russische autoriteiten het democratische gehalte van het publieke debat in hun land nog meer zullen wensen te versterken”. (GEJ)

Partner Content