‘Revolutionair’ akkoord modernisering ambtenarenbeleid

De ministerraad keurde de hervorming van het federale ambtenarenbeleid goed. ‘Geen enkel bestuursniveau, zelfs in Europa, heeft een moderner carrièrebeleid’, aldus staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V).

De ministerraad heeft een grondige hervorming van de loopbaan van de federale ambtenaren goedgekeurd. Voortaan zal de overgang naar een hogere weddeschaal worden gekoppeld aan de evaluatie, terwijl een promotie ook sneller zal kunnen. Ook contractuelen zullen via evaluaties een hogere wedde kunnen krijgen.

Volgens staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) zal geen enkel bestuursniveau in ons land, mogelijk zelfs in Europa, een moderner carrièrebeleid hebben. De hervorming van de loopbaan bij de federale overheid is “het koninginnenstuk” van de modernisering van het openbaar ambt, stak Bogaert van wal na afloop van de ministerraad. Ze wijzigt fundamenteel de basisprincipes van het loopbaanbeleid.

Beloond op basis van inzet

Federale overheidsmedewerkers maakten tot nu toe vooruitgang op basis van hun anciënniteit en het slagen in testen die verbonden waren aan de gecertificeerde opleidingen. Vanaf 1 januari 2014 worden ze beloond op basis van hun inzet en het behalen van vooropgestelde doelstellingen. Een opeenvolging van positieve evaluaties zal tot een overgang naar een hogere weddeschaal binnen de eigen graad of klasse leiden.

Sinds juli vorig jaar geldt al een jaarlijkse evaluatie. Nieuw is dat de hiërarchische meerdere meetekent bij een ‘afwijkende’ evaluatie door de functionele chef. Volgens Bogaert is het ook al “vrij revolutionair” dat een contractuele medewerker de evaluatie voor een statutaire ambtenaar zou kunnen schrijven.

Momenteel kunnen ‘sprongen’ pas na zes jaar voor ambtenaren van niveau A (universitairen) en na acht jaar voor de anderen. Wie een uitzonderlijke score krijgt bij de evaluatie, zal voortaan na twee jaar een eerste sprong kunnen maken en na vier jaar voor verdere sprongen. Wie “voldoet aan de verwachtingen” is een eerste sprong mogelijk na drie jaar voor alle niveaus. Latere vooruitgang kan na vijf jaar voor niveau A en na zes jaar voor de andere niveaus. Voor wie het oordeel “te verbeteren” of “onvoldoende” luidt, blijft in dezelfde weddeschaal.

Einde discriminatie statutairen en contractuelen

Gevolg: het aantal gewerkte jaren zal nog slechts voor een vijfde tellen bij de weddesprongen en bovendien kan iemand die consequent een excellente score haalt, al na zestien jaar de top van zijn of haar weddeniveau bereiken. Volgens de huidige principes is dat nog 29 jaar. De staatssecretaris maakt ook een einde aan een discriminatie tussen statutairen en contractuelen. Die laatste groep kon er enkel door anciënniteit wat op vooruit gaan. Voortaan zullen ze ook promotie kunnen maken tot de derde weddeschaal.

Volgens Bogaert is de hele hervorming budgetneutraal. Hij benadrukt ook dat de premie voor competentieontwikkeling verder wordt uitbetaald tot de geldigheid is verstreken. Het gaat daarbij om zes of acht jaar. (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content