Rekenhof legt juridische fouten bloot bij VDAB, Crevits wil actieplan

De VDAB is meermaals juridisch incorrecte samenwerkingen aangegaan met externe partners en liet soms na een aanbesteding te organiseren waar dat vereist was. Dat zegt het Rekenhof in een kritisch rapport over het uitbestedingsbeleid van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.

De Vlaamse regering ziet de VDAB als een ‘regisseur’, die moet samenwerken met private en publieke partners. Maar die uitbesteding van taken loopt niet zoals het hoort, zo stelde het controleorgaan vast.

Er ontbreekt een kader en de wijze waarop de samenwerkingen vorm kregen, was ‘meermaals juridisch betwistbaar’. Subsidies en overeenkomsten waren verschillende keren wettelijk niet in orde, zo staat in het rapport.

De VDAB neemt beslissingen om een dienstverlening uit te besteden volgens het Rekenhof zonder goed te weten of dat succesvol kan zijn bij klanten, en zonder inzicht in de (kosten)effectiviteit. De organisatie van en de controle op de dienstverlening via partners ‘vertoont belangrijke tekortkomingen’.

Reactie Hilde Crevits (CD&V)

Nog volgens het rapport zou de VDAB vaak al jaren op de hoogte zijn van de problemen. Diverse veranderingsprojecten werden opgestart, maar meestal zonder overtuigende resultaten. Het Rekenhof somt daarom twintig aanbevelingen op om de werking alsnog te professionaliseren.

De juridische fouten die aan het licht zijn gekomen bij de doorlichting van het Rekenhof tonen dat het uitbestedingsbeleid van VDAB de afgelopen jaren onvoldoende professioneel was. ‘Je ziet hier dat de afgelopen 15 jaar de VDAB er niet in geslaagd is om haar rol als regisseur van de arbeidsmarkt op te nemen’, stelt minister Hilde Crevits. Terwijl dat net de rol is die de Vlaamse regering wil zien van de VDAB. Toch benadrukt ze dat de kritiek van het Rekenhof niet gaat over de kwaliteit van de dienstverlening van de arbeidsbemiddelingsdienst, die wel performant is.

Op vraag van minister Crevits, en op basis van de aanbevelingen van het Rekenhof, heeft de arbeidsbemiddelingsdienst een actieplan uitgewerkt om het uitbestedingsbeleid en het databeheer te professionaliseren én de controle-instrumenten volop te gebruiken. Op 15 juli volgt er in het Vlaams parlement een hoorzitting over het rapport van het Rekenhof. Op verzoek van minister Crevits is er door het parlement ook een audit besteld.

Meer samenwerken

De Open Vld-fractie in het Vlaams parlement roept op de aanbevelingen van het Rekenhof goed op te volgen in het actieplan. Volksvertegenwoordiger Tom Ongena hoopt dat de toekomstige samenwerkingsverbanden wel correct verlopen.

‘De VDAB zal in de toekomst nog meer moeten samenwerken met andere partners om een antwoord te kunnen bieden op de grote krapte op onze arbeidsmarkt. Een duidelijk uitbestedingsbeleid, met een goede opvolging en evaluatie zijn daarvoor cruciaal. Zo niet laten we zowel werkzoekenden als onze bedrijven in de steek’, vindt Ongena.

Het Rekenhof geeft aan dat de VDAB beslist om een dienstverlening uit te besteden zonder goed te weten of dat succesvol kan zijn bij klanten en zonder inzicht in de (kosten)effectiviteit. Dat houdt volgens Ongena risico’s in voor de werkzoekende: ‘Het Rekenhof besluit dat het risico reëel is dat een werkzoekende niet wordt toegeleid naar de meest aangepaste activiteit of niet voldoet aan de vereisten van de activiteit’, besluit hij.

Ook CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne hoopt dat de VDAB aan de slag gaat met de aanbevelingen van het Rekenhof. ‘Elke werkzoekende, elke Vlaming op arbeidsleeftijd, elke Vlaamse werkgever heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat. Het is aan de VDAB om die te garanderen.’

Partner Content