‘Regering schuldig aan populisme’

Edgar Boydens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, was in zijn nieuwjaarstoespraak bijzonder scherp voor de regering.

Parlement en regering dreigen bij hun wetgevend werk ten prooi te vallen aan populisme en doen veel te weinig moeite om een volwaardig beleid te voeren. Dat zegt Edgar Boydens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, in zijn nieuwjaarstoespraak.

De voorzitter verwijt de wetgevers dat ze teveel inspelen op de publieke opinie en te weinig een fundamenteel debat aangaan. “Niet het populisme is de grootste bedreiging, maar het onvermogen om er beleidsmatig iets tegenover te plaatsen”, zei de OVB-voorzitter.

Geloofwaardigheid

“Populisme maakt slechts kans op geloofwaardigheid als de geloofwaardigheid van het beleid zelf ten gronde is aangetast. De wetgever, zowel parlement als regering, zouden niet mogen toegeven aan populisme maar moeten het fundamenteel debat durven aangaan.”

Als voorbeeld noemt voorzitter Boydens de wet-Landuyt, de nieuwe wet over procedurefouten en nietigheden in strafprocedures die het onmogelijk moet maken dat verdachten nog vrijkomen omwille van een procedurefout. “Daarbij werd ingespeeld op wat het publiek voelt en zegt als verdachten vrijgelaten worden”, zegt voorzitter Boydens, “maar er is een kans gemist om een een algehele regeling rond nietigheden in het strafrecht uit te werken, of zelfs een nieuw Wetboek van Strafvordering.”

Hervorming

Op een dergelijke grote hervorming wordt al 20 jaar gewacht en ook voor huidig minister van Justitie Annemie Turtelboom is het een deel van haar beleidsnota. “Maar er resten u nog slechts 13 maanden voor de volgende verkiezingen”, waarschuwde de voorzitter.

Die hekelde ook andere recente politieke gebeurtenissen die volgens hem een gebrek aan visie en daadkracht verraden. Zo waren er de discussies rond de koninklijke dotaties en vergoedingen van CEO’s, waaraan snel gesleuteld werd, terwijl de uittredingsvergoedingen voor parlementairen waar ook één en ander over te doen was, nog niet aangepakt zijn.

De manier waarop programmawetten tussen Kerst en Nieuwjaar door het parlement werden gejaagd, deed ook de wenkbrauwen van voorzitter Boydens fronsen. “Blijkbaar bood een regering van lopende zaken meer mogelijkheden voor creatieve parlementsleden en kunnen die nu niet veel buiten de lijntjes kleuren”, aldus de OVB-voorzitter.

Internering

Die toonde zich ook verontwaardigd over het feit dat de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de internering van personen, gestemd in 2007, opnieuw zonder parlementair debat is uitgesteld. “Dat is een schande, omdat u in gebreke blijft om voor de zwaksten in de samenleving een menswaardige opvang te realiseren”, klonk het.

“Op 10 januari 2013 werd België opnieuw veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in drie verschillende zaken, telkens voor een schending van artikel 3 van het EVRM, het verbod op folteringen of onmenselijke behandelingen. Het betrof telkens zaken waarin geïnterneerde mensen met een geestesstoornis nu al meer dan 15 jaar moeten doorbrengen in gevangenissen zonder gepaste psychiatrische of andere verzorging. Een land dat er niet in slaagt op te komen voor zijn sociaal allerzwaksten, en de nodige fondsen hiervoor niet kan vrijmaken, is de naam van een rechtsstaat niet waard.” (Belga/EE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content