Regering schrapt overlijdenspremie

(Belga) De federale regering schaft de officiële overlijdenspremie af die wordt betaald aan nabestaanden van ex-werknemers en -mijnwerkers die een pensioen of arbeidsongeschiktheidspremie kregen op het ogenblik van hun overlijden. De schrapping van de premie staat in de programmawet, die het parlement moet goedkeuren. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

Zelfstandigen en ambtenaren hadden geen recht op de premie, die net geen 150 euro bedraagt. Hij was in de jaren tachtig al eens afgeschaft, maar dat bleek wettelijk niet te lukken, waarna hij werd gereduceerd tot 150 euro. De bezuiniging zou de regering zowat 6 miljoen euro opleveren. De beslissing betekent niet dat alle overlijdenspremies verdwijnen. Zo hebben sommige bedrijven en bedrijfstakken eveneens premies voor de nabestaanden van hun personeelsleden. (DLA)

Partner Content