Regering gebruikt EU-relancegeld voor windpark, spoorwegen, kankeronderzoek en Justitiepaleis

Thomas Dermine © belga

De federale regering heeft een akkoord over de lijst met projecten die ze wil financieren met geld uit het Europese relancefonds.

De regering lichtte de plannen vrijdagavond toe op een persconferentie.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders raakten het afgelopen zomer eens over een fors Europees herstelfonds van meer dan 750 miljard euro. België krijgt daarvan 5,95 miljard, waarvan 1,25 miljard voor het federale niveau. De lidstaten moeten hun nationale relanceplannen in april voorleggen aan de Europese Commissie.

De federale regering heeft nu een akkoord over de lijst projecten die ze wil indienen bij de Commissie. Dat gebeurde op voorstel van premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine.

Tweede windpark

De regering focust op vier pijlers: duurzame energie en mobiliteit, digitalisering, onderzoek & ontwikkeling en sociale cohesie. In het domein energie gaat het vooral om investeringen in infrastructuur die opkomende economieën moeten bevorderen. Zo wil de regering 100 miljoen euro investeren in een tweede offshore windenergiezone op de Noordzee en interconnecties met andere landen. 50 miljoen euro zou gaan naar de ontwikkeling van nieuwe technologieën om de CO2-uitstoot van gascentrales te verminderen. Op vlak van vervoer en mobiliteit stelt de regering een investering van 365 miljoen euro voor in de modernisering van het spoorwegnet. Iets meer dan 30 miljoen zou voorzien zijn voor de installatie van publiek toegankelijke elektrische laadpalen en de elektrificatie van het wagenpark. De regering wil ook de renovatie van het overheidsgebouwenpark versnellen.

Daar zou 170 miljoen euro gaan naar de ‘grootste behoeften’, met name de Jubelparkmusea en het Brusselse Justitiepaleis. Tegelijkertijd moeten alle federale gebouwen tegen 2040 energieneutraal zijn. Er is ook 50 miljoen euro voorzien voor Beliris om te investeren in de Brusselse openbare ruimte, om ‘de internationale aantrekkingskracht van Brussel verder te versterken’.

Kankeronderzoek

Nog eens 165 miljoen euro zou gaan naar onderzoek en ontwikkeling, onder meer voor onderzoek naar kankerbehandelingen en groene luchtvaart. Tot slot is er onder meer nog 40 miljoen euro voorzien voor digitale gezondheidszorg en 300 miljoen euro voor de digitalisering van de overheidsdiensten. De nadruk ligt daar op justitie. De federale regering stelde in totaal ongeveer 1,6 miljard euro aan projecten op, goed voor 130 procent van het geld waar ze recht op heeft. Dat wordt in samenspraak met de deelstaten en de Europese Commissie nog verfijnd. Ook de gewestregeringen stelden al een eigen plan op. In de loop van volgende week wordt alles aan de Europese Commissie bezorgd. De definitieve plannen moeten in april worden ingediend.

De federale plannen zijn ‘groener en digitaler’ dan wat Europa verwacht, zegt staatssecretaris Dermine. ‘Meer dan de helft van de investeringen is rechtstreeks gericht op het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050, een kwart van de investeringen is bedoeld om de digitale overgang te waarborgen’.

Partner Content