Opinie

Rik Van Cauwelaert

‘Regering die werkloosheidscijfers bijeenliegt, heeft geen relanceplan nodig’

Rik Van Cauwelaert Rik Van Cauwelaert is directeur van Knack.

‘Een regering die haar werkloosheidscijfers bijeen liegt, heeft inderdaad geen relanceplan nodig.’ Knack-directeur Rik Van Cauwelaert reageert op uitspraken van SP.A-voorzitter Bruno Tobback. ‘De Belgische badkuip blijft leeglopen.

Volgens SP.A-voorzitter Bruno Tobback heeft de federale regering geen relanceplan nodig. Het regeerakkoord is een relanceplan, zei hij in De Ochtend op Radio1.

Over dat laatste kan worden getwist, omdat de nieuwe financieringswet geen soelaas brengt voor de federale financies. Dat zegt ook gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank. De Belgische badkuip – het beeld is van Herman De Croo (Open VLD) – blijft bijgevolg leeglopen.

Het was was onder meer daarom dat Frank Vandenbroucke (SP.A) in 2004 voorspelde dat de Belgische overheid binnen afzienbare tijd haar engagementen tegenover de burgers niet meer zou kunnen nakomen. Intussen zijn we zover.

Als Bruno Tobback zegt dat er geen relanceplan nodig is – terwijl zelfs het neoliberale Europa oordeelt dat aan de groei moet worden gesleuteld – dan heeft hij ook niet goed gekeken naar de situatie in Wallonië. Het Waalse Gewest zit opgescheept met een primair deficit (dat zijn de ontvangsten min de uitgaven zonder rentelasten) van ruim 6,2 miljard euro. In 2006 stond het nog op 1,7 miljard euro. Het Waalse tekort weegt zwaar op de federale cijfers. Zonder een door de federale regering gestuurde relance raakt Wallonië hier nooit uit.

Een regering die haar werkloosheidscijfers bijeenliegt, heeft inderdaad geen relanceplan nodig. Volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) daalde de werkloosheid in 2011 met 3,8 procent tegenover 2010. Wat maakt dat de werkloosheid in België, volgens de RVA, op zo’n 8,2 procent staat – of iets meer dan 420.000 werklozen.

De werkelijkheid is veel pijnlijker. De werkloosheid daalt niet. De RVA heeft gewoon een aantal groepen, zoals pas afgestudeerden in wachttijd, maar ook tijdelijke, geschorste en oudere werklozen, uit de statistieken gebonjourd. Evenmin meegeteld zijn de vele gesubsidieerde jobs.

Wat maakt dat de federale regering in werkelijkheid met nagenoeg 1 miljoen werklozen moet rekenen.

SP.A-voorzitter Bruno Tobback zal ongetwijfeld tijdens zijn 1 mei-toespraak uitleggen hoe de regering die massa zonder relanceplan opnieuw aan een slag krijgt.

Partner Content