Regering-Di Rupo pakt pesten op het werk harder aan

© Belga

De ministerraad heeft twee wetteksten goedgekeurd die de strijd tegen pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk versterken.

De ministerraad heeft twee wetteksten goedgekeurd die de preventie van psychosociale risico’s op het werk bevorderen en die de strijd tegen pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk versterken. Doel is risicofactoren aan te pakken alvorens ze echte problemen veroorzaken, het wederzijds respect vergroten en indien nodig onmiddellijk tussen te komen.

Psychosociale risico’s maken voortaan deel uit van de algemene risicoanalyse in de onderneming. Op basis daarvan moeten preventiemaatregelen worden genomen om de risico’s zo veel mogelijk in te perken. Een bijzondere risicoanalyse moet ook gebeuren op vraag van een derde van de werknemersvertegenwoordigers, of van de hiërarchie of de inspectiedienst voor toezicht op het welzijn.

Psychosociale interventie

De wetsontwerpen voorzien ook twee mogelijke procedures voor de psychosociale interventie. Werknemers zullen met een vraag om een informele interventie de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur kunnen raadplegen, waarvoor ze dan een bewijs ontvangen. Met een verzoek voor een formele interventie kan men voortaan enkel nog bij de preventieadviseur terecht, die de zaak onderzoekt en een advies aan de werkgever verleent. Wanneer het om pesten of geweld of ongewenst seksueel gedrag gaat, is een speciale procedure voorzien, zoals de bescherming van de werknemer en de getuigen tegen ontslag.

De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur mogen geen deel uitmaken van de directie of vakbondsafgevaardigde zijn. De termijn waarin de preventieadviseur een rapport moet afleveren, wordt duidelijk afgebakend. In geval van ernstige feiten moet hij al onmiddellijk dringende maatregelen voorstellen.

Schadevergoeding

Om te voorkomen dat werknemers een klacht neerleggen bij de arbeidsinspectie om zich te beschermen tegen ontslag, beperkt het ontwerp de ontslagbescherming tot de gevallen waarin de interne procedure geen resultaat boekte of niet bestond.

Terwijl het repetitieve karakter van dezelfde ongewenste handelingen noodzakelijk was om ze als pesterijen te beschouwen, kan het voortaan ook gaan om feiten die afzonderlijk genomen niet zwaar wegen, maar in hun samenhang mensen zwaar kunnen raken. De tekst legt de marge voor een forfaitaire schadevergoeding voor het slachtoffer vast op drie maanden brutoloon. Ze kan tot zes maand worden verhoogd bij discriminatie, misbruik van gezagspositie of zeer ernstige feiten. (Belga/SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content