Opinie

Tessa Vermeiren

Reclame voor folteren?

Tessa Vermeiren Tessa Vermeiren is voormalig hoofdredactrice van Knack Weekend

Misschien heb ik de spot van Citibank al honderd keer gehoord. Waarom die vanmorgen plots echt tot me doordrong, zal wel alles met het nieuws van de dag te maken hebben.
Een man bekent onder foltering, akoestisch zeer beeldend weergegeven met barse stemmen en gesuggereerde wrede technieken, dat zijn eigen bank hem geen 4 procent basisrente geeft zoals Citibank.
De weerzin borrelde in me op en verstoorde een vredige autorit door een sneeuwlandschap onder Breugheliaanse nevelslierten. Het laat me niet los.
In de eerste plaats wil het reclamebureau natuurlijk dat we de boodschap van Citibank onthouden. Dat onze aandacht getrokken wordt door de spot.Het zal wel de bedoeling zijn dat we er om kunnen lachen. Het zal wel onder de noemer humor moeten vallen.

Er is de jongste dagen weer te veel geschreven en gepalaverd over zogenaamd “zinloos” geweld. Geen zinlozer adjectief dan “zinloos” in deze context.

Geweld is van alle tijden, het zit in de mens gebakken. Het is een duivel die kan en moet worden getemd. Het is een persoonlijke en een universele strijd.

We krijgen onze dagelijke dosis ervan ondermeer via het wereldnieuws. Er is het vuile geweld van de zelfmoordterroristen en het cleane geweld van de Amerikaanse gevechtspiloot die in Irak een Brits legervoertuig op de grond onder vuur neemt en daarbij zich te laat realiseert dat hij de “goeden” en niet de “slechten” afmaakt. Je ziet, in die bewust gelekte video, beelden die uit een computerspel zouden kunnen komen.

Geweld en oorlog als spel, geweld en wreedheid als reclamespot, pesttelevisie, uitlachtelevisie. Allemaal niet echt van aard om de ware draagkracht van fysieke en morele gewelddadigheid in te schatten.

Grenzen worden zo makkelijk overschreden, iedereen doet het in min of meerder mate. Niet in der haast gemaakte wetten of gewichtige debatten zullen hier iets aan veranderen. Wel het nemen van persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid, het gewetensonderzoek – en laat dat maar een zwaar ouderwets woord zijn – over in hoeverre wij zelf in ons dagelijkse leven immuun zijn geworden voor geweld.
Witte marsen en fakkeltochten zijn meestal bedoeld om de anderen een spiegel voor te houden. De eerlijke mens kijkt zelf in die spiegel en trekt zijn conclusies.

Partner Content