Rechtbanken hard voor Koen Geens: ‘Het is niet aan een minister om een straf publiekelijk af te keuren’

Koen Geens (CD&V), minister van Justitie © BELGA

Het College van de hoven en rechtbanken is niet te spreken over de houding van minister van Justitie Koen Geens de afgelopen dagen. Ze vinden dat Geens met zijn uitspraken over specifieke vonnissen het principe van de scheiding der machten in gevaar brengt. Geens heeft de indruk dat er een misverstand is gerezen en zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de interpretatie van zijn woorden.

In een opvallende open brief die de krant De Morgen kon inkijken, laten de verzamelde hoven en rechtbanken zich negatief uit over minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Eerder kreeg Geens ook al kritiek van de Vlaamse rechters en advocaten.

‘Deze verklaringen kunnen niet verzoend worden met het principe van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechter’, klinkt het in de brief. Het College van de hoven en rechtbanken, dat ongeveer de volledige magistratuur vertegenwoordigt, vindt dat het niet aan de minister is om vonnissen publiekelijk af te keuren. ‘De rechter beslist in eer en geweten, op basis van een grondige studie van en een beraadslaging over de concrete gegevens van elk dossier, of de beklaagde schuldig is en welke straf of maatregel hem moet worden opgelegd’, klinkt het in De Morgen.

‘Aansturen op een wetswijziging om dit soort vrije appreciatie van rechters in bepaalde specifieke zaken aan banden te leggen, geeft enkel blijk van zin voor steekvlampolitiek, die een coherente wetgeving en dito toepassing ervan, niet ten goede komt.’

De volledige brief kan u hier lezen:

College van de hoven en rechtbanken aan Koen Geens by De Morgen

Aanleiding van de kritiek op Geens zijn een aantal incidenten van de afgelopen weken. Zo liet Geens zich in de Kamer negatief uit over het intussen veelbesproken vonnis van een Gentse rechter in een verkrachtingszaak.

Verder was er ook een openlijke discussie tussen Geens en Luc Hennard, de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg, naar aanleiding van de vrijlating van Vlaams parlementslid Christian Van Eyken in een moordonderzoek.

Geens: ‘Principe scheiding der machten is correct toegepast’

“De minister beseft dat sommige van zijn reacties kunnen begrepen en gelezen worden als empathisch met de recent nog terecht verstrengde opvatting in de samenleving over seksueel getinte misdrijven”, zegt Geens in een reactie. “Precies daarom zei de minister zondag in De Zevende Dag dat de rechter niet alleen de samenleving moet begrijpen, in haar algemene opvattingen en waardenbeleving, maar ook dat de samenleving de rechter moet begrijpen, die immers rechtvaardig moet oordelen over het individuele geval, en daarvoor de volledige hem door de wetgever toegestane beleidsmarge ter zijner beschikking heeft.”

Hij wijst erop dat de bestrijding van seksuele delinquentie een grote prioriteit is in de uitvoering van het strafrechtelijk beleid dat de minister samen met het College van procureurs-generaal heeft uitgetekend. “Het is in die context niet bijzonder dat de minister (in het parlement) de houding toelichtte die het openbaar ministerie had aangenomen”, luidt het in een mededeling. Dat openbaar minister had al hoger beroep aangekondigd.

De minister zegt zowel in de Kamer als nadien te hebben benadrukt geen commentaar te willen geven op de inhoud van het vonnis. Geens wijst er nog op dat hij enkel heeft gezegd dat de wettelijke opheffing van de opschortingsmogelijkheid “denkbaar” was bij verkachtingszaken, maar dat hij “geen enkel voorschot” wilde nemen op de discussie, waarover de commissie Justitie in de Kamer het debat moet voeren.

Wat de opleidingscursussen seksuele delinquentie en expertise betreft die het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding aanbiedt, “beperkte de minister zich ertoe te zeggen dat het belang van deze vorming opnieuw werd aangekaart in het ontwerp van Kadernota Integrale Veiligheid dat al besproken werd met de Ministers-Presidenten in het College van de Procureurs-Generaal”.

Geens zal het College van Hoven en Rechtbanken eerstdaags uitnodigen voor een onderhoud.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content