Vanaf september 2014 vult het gemeenschapsonderwijs (GO!) de lessen godsdienst en zedenleer in de derde graad van het secundair helemaal anders in. Dat heeft de raad van het GO! beslist. In plaats van religieuze vakken of niet-confessionele zedenleer aan te bieden, komt er één levensbeschouwend vak, dat de leerlingen laat kennismaken met aspecten uit meerdere levensbeschouwingen.

VCD heeft daar de volgende bedenkingen bij:

In artikel 24 van de Grondwet leest men het volgende: "De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen." "De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer. Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een morele of religieuze opvoeding."

De grondwet stelt duidelijk dat elke leerling tot aan het einde van zijn leerplicht recht heeft op onderricht in de eigen erkende godsdienst. Het plan van de raad van het GO!-onderwijs gaat dus regelrecht in tegen artikel 24 van de Grondwet, dat pas in de volgende legislatuur kan veranderd worden met een 2/3e meerderheid in het parlement.

Waarom neemt het bestuur van het GO, nog vooraleer het op 1 december ingediende wetsvoorstel van J.J. De Gucht in de commissie onderwijs en in het Vlaams Parlement besproken is, nu reeds de beslissing om in de derde graad van het secundair een van de twee uren godsdienst of zedenleer te besteden aan een vergelijking met andere godsdiensten of levensbeschouwingen?

Omdat het bang is dat dit voorstel zal worden afgevoerd?

Of is dit omdat de Raad van State dit wetsvoorstel ontvankelijk heeft verklaard, in zover er democratische doeleinden worden beoogd die als voldoende belangrijk kunnen worden beschouwd en omdat het slechts gaat om een 12e van het totale lessenpakket? De uitspraak van de Raad van State is suggestief en niet bindend. De uitslag van de poll laat echter duidelijk zien dat de basis er niet om vraagt. Meer dan 70% is voor het behoud van het huidig systeem!

Hoe geloofwaardig is dus dat "democratisch doel"? Intussen gaat de beslissing van het GO niet over 1 uur maar over beide uren van het levensbeschouwelijk vak. Op die manier wordt zowel met de mening van de democratische meerderheid als met de grondwet een loopje genomen. Van dan af kan men geleidelijk aan de grens beginnen te verleggen. Het is duidelijk dat het belangrijk democratisch argument waarover de Raad van State het heeft niet het hoofdmotief is dat daarbij speelt.

De breuklijn tussen katholieken en vrijzinnigen is niet meer van deze tijd, oppert adviseur-coördinator Luc De Man. Dat is zijn persoonlijk onjuist oordeel, waarmee hij de ware toedracht verdoezelt. De politieke linkervleugel wil de verschillen tussen de culturen en de religies nivelleren binnen een multiculturele "melting pot". De rechtervleugel erkent daarentegen de veelheid van religies (tenminste als ze zich democratisch opstellen) maar respecteert de verscheidenheid! Die verscheidenheid bepaalt mee de eigen identiteit van elke godsdienst en die moet onafhankelijk blijven van politieke inmenging. Ook in het onderwijs moet die verscheidenheid gerespecteerd blijven tot het einde van de leerplicht, op de wijze bepaald door de grondwet.

In de programma's is daarenboven meestal reeds een luik voorzien waarin alle godsdiensten aan bod komen. Dan gaat men de diverse religieuze gebouwen en instellingen in de stad bezoeken en gaat men bij andere levenbeschouwelijke leerkrachten luisteren naar wat voor hen belangrijk is in hun levensbeschouwing. Het luisteren naar mensen die zelf hun overtuiging beleven is de beste eyeopener. Met dat project is men jaarlijks enkele weken intensief bezig. Dat dit onvoldoende zou zijn, lijkt nogal onwaarschijnlijk.

Jongeren hebben het recht hun religie van afkomst te kennen. Vanaf een bepaalde ouderdom mogen ze zelf kiezen. Meestal maken zij een definitieve keuze voor een godsdienst tussen 15-20 jaar. Voordien namen ze alles klakkeloos over van de ouders.

Daarop volgt een kritische fase, waarin de jongeren diepe vragen stellen. Dan is een leerkracht die zijn godsdienst zelf beleeft, cruciaal. Vertellen over of spreken vanuit de eigen beleving, is immers niet hetzelfde als het geven van een uiteenzetting. Wanneer één leerkracht alle godsdiensten zou geven, zou die trouwens zijn eigen voorkeur niet onder stoelen en banken kunnen steken.

We hopen dat onze Vlaamse parlementariërs, in overeenstemming met de Grondwet, het recht op godsdienstonderricht in eigen religie tot aan het einde van de schoolplicht, zullen verdedigen en dat zij bovengenoemde beslissing van het GO! onderwijs onwettig zullen verklaren. We hopen dat een meerderheid van hen zullen beseffen wat hier op het spel staat en dat inzonderheid de leden van de CD&V-fractie hun christelijke basis niet in de steek zullen laten en bijgevolg kordaat stelling zullen nemen tegen dit ongrondwettelijk voorstel.

Vrije Vlaamse Christendemocraten

Vanaf september 2014 vult het gemeenschapsonderwijs (GO!) de lessen godsdienst en zedenleer in de derde graad van het secundair helemaal anders in. Dat heeft de raad van het GO! beslist. In plaats van religieuze vakken of niet-confessionele zedenleer aan te bieden, komt er één levensbeschouwend vak, dat de leerlingen laat kennismaken met aspecten uit meerdere levensbeschouwingen. VCD heeft daar de volgende bedenkingen bij: In artikel 24 van de Grondwet leest men het volgende: "De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen." "De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer. Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een morele of religieuze opvoeding." De grondwet stelt duidelijk dat elke leerling tot aan het einde van zijn leerplicht recht heeft op onderricht in de eigen erkende godsdienst. Het plan van de raad van het GO!-onderwijs gaat dus regelrecht in tegen artikel 24 van de Grondwet, dat pas in de volgende legislatuur kan veranderd worden met een 2/3e meerderheid in het parlement. Waarom neemt het bestuur van het GO, nog vooraleer het op 1 december ingediende wetsvoorstel van J.J. De Gucht in de commissie onderwijs en in het Vlaams Parlement besproken is, nu reeds de beslissing om in de derde graad van het secundair een van de twee uren godsdienst of zedenleer te besteden aan een vergelijking met andere godsdiensten of levensbeschouwingen? Omdat het bang is dat dit voorstel zal worden afgevoerd? Of is dit omdat de Raad van State dit wetsvoorstel ontvankelijk heeft verklaard, in zover er democratische doeleinden worden beoogd die als voldoende belangrijk kunnen worden beschouwd en omdat het slechts gaat om een 12e van het totale lessenpakket? De uitspraak van de Raad van State is suggestief en niet bindend. De uitslag van de poll laat echter duidelijk zien dat de basis er niet om vraagt. Meer dan 70% is voor het behoud van het huidig systeem! Hoe geloofwaardig is dus dat "democratisch doel"? Intussen gaat de beslissing van het GO niet over 1 uur maar over beide uren van het levensbeschouwelijk vak. Op die manier wordt zowel met de mening van de democratische meerderheid als met de grondwet een loopje genomen. Van dan af kan men geleidelijk aan de grens beginnen te verleggen. Het is duidelijk dat het belangrijk democratisch argument waarover de Raad van State het heeft niet het hoofdmotief is dat daarbij speelt. De breuklijn tussen katholieken en vrijzinnigen is niet meer van deze tijd, oppert adviseur-coördinator Luc De Man. Dat is zijn persoonlijk onjuist oordeel, waarmee hij de ware toedracht verdoezelt. De politieke linkervleugel wil de verschillen tussen de culturen en de religies nivelleren binnen een multiculturele "melting pot". De rechtervleugel erkent daarentegen de veelheid van religies (tenminste als ze zich democratisch opstellen) maar respecteert de verscheidenheid! Die verscheidenheid bepaalt mee de eigen identiteit van elke godsdienst en die moet onafhankelijk blijven van politieke inmenging. Ook in het onderwijs moet die verscheidenheid gerespecteerd blijven tot het einde van de leerplicht, op de wijze bepaald door de grondwet. In de programma's is daarenboven meestal reeds een luik voorzien waarin alle godsdiensten aan bod komen. Dan gaat men de diverse religieuze gebouwen en instellingen in de stad bezoeken en gaat men bij andere levenbeschouwelijke leerkrachten luisteren naar wat voor hen belangrijk is in hun levensbeschouwing. Het luisteren naar mensen die zelf hun overtuiging beleven is de beste eyeopener. Met dat project is men jaarlijks enkele weken intensief bezig. Dat dit onvoldoende zou zijn, lijkt nogal onwaarschijnlijk. Jongeren hebben het recht hun religie van afkomst te kennen. Vanaf een bepaalde ouderdom mogen ze zelf kiezen. Meestal maken zij een definitieve keuze voor een godsdienst tussen 15-20 jaar. Voordien namen ze alles klakkeloos over van de ouders. Daarop volgt een kritische fase, waarin de jongeren diepe vragen stellen. Dan is een leerkracht die zijn godsdienst zelf beleeft, cruciaal. Vertellen over of spreken vanuit de eigen beleving, is immers niet hetzelfde als het geven van een uiteenzetting. Wanneer één leerkracht alle godsdiensten zou geven, zou die trouwens zijn eigen voorkeur niet onder stoelen en banken kunnen steken. We hopen dat onze Vlaamse parlementariërs, in overeenstemming met de Grondwet, het recht op godsdienstonderricht in eigen religie tot aan het einde van de schoolplicht, zullen verdedigen en dat zij bovengenoemde beslissing van het GO! onderwijs onwettig zullen verklaren. We hopen dat een meerderheid van hen zullen beseffen wat hier op het spel staat en dat inzonderheid de leden van de CD&V-fractie hun christelijke basis niet in de steek zullen laten en bijgevolg kordaat stelling zullen nemen tegen dit ongrondwettelijk voorstel. Vrije Vlaamse Christendemocraten