Zeventien lidstaten van de NAVO, waaronder België, hebben vrijdag een akkoord getekend om het eerste gezamenlijke fonds op te richten voor de innovatie op vlak van veiligheid en defensie. Het fonds moet naar verwachting één miljard euro bevatten. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, vrijdag aangekondigd.

'Er valt qua waterbeheer de beschouwing te maken dat de milieukwaliteitsnormen op heel veel plaatsen worden overschreden in Vlaanderen, voor pesticiden, voor PAK's, voor metalen, voor polygechloreerde difenylethers,...' Dat zei de topman van de Vlaamse Milieumaatschappij vrijdag in de Vlaamse onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling. 'Er worden nu heel veel resources ingezet op PFAS (de verzamelnaam van de 'forever chemicals', red.), maar eigenlijk is er een analoge aanpak nodig voor al die andere categorieën van stoffen.'

Scholen kunnen de extra middelen die via de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) krijgen ook inzetten om ondersteunend personeel te betalen. Het gaat dan om mensen zonder lerarendiploma, maar die wel kunnen ingezet worden om de leerkrachten te ontlasten. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts vrijdag.

In Antwerpen is Het Steen, het oudste nog resterende deel van de stad, heropend na een restauratie en uitbreiding. Het Steen doet voortaan dienst als het toeristisch onthaalcentrum van de stad, onder meer voor de cruisetoeristen die vlakbij op de Scheldekaaien arriveren. Stadsbestuur en architecten zijn ervan overtuigd dat de controverse rond de uitbreiding de komende maanden en jaren zal wegebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een actieplan opgezet na een schandaal rond seksuele uitbuiting door personeel van de WHO in de Democratische Republiek Congo. De organisatie van de Verenigde Naties trekt in een eerste fase 7,6 miljoen dollar uit om programma's op te starten in tien landen met een hoogrisicoprofiel, zo deelde de WHO donderdagavond mee.