Reacties Uplace: ‘Waarom blijft Vlaamse regering rijden voor één man?’

Actievoerders in Vilvoorde protesteren tegen de aanleg van een tram voor Uplace. © BELGA
Simon Demeulemeester
Simon Demeulemeester Adjunct-hoofdredacteur Knack

De Vlaamse oppositiepartijen Groen en SP.A, maar ook zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ, zijn niet te spreken over de goedkeuring die de Vlaamse regering geeft aan Uplace. ‘Ongelooflijk hoeveel energie de Vlaamse regering steekt in het reanimeren van Uplace.’ VOKA is wel tevreden.

SP.A: ‘

Joris Vandenbroucke (SP.A)
Joris Vandenbroucke (SP.A)© BELGA

De SP.A-fractie in het Vlaams parlement zegt het onbegrijpelijk te vinden dat de regering doorzet met Uplace. “Uplace is een slecht project dat rampzalig is voor de mobiliteit rond Brussel en dat jobs vernietigt in de handelscentra van onze steden”, zeggen Joris Vandenbroucke en Katia Segers. “Iedereen is het erover eens dat Uplace zal zorgen voor meer files, meer luchtvervuiling en minder jobs. En toch doet de regering koppig voort.”

“Dat minister Joke Schauvliege (CD&V) haar handtekening zet onder een beslissing waarvan ze zélf geen voorstander is, evenmin als de fractieleiders van meerderheidspartijen Open VLD en CD&V, toont aan dat dit dossier het voorwerp is van brute machtspolitiek waarin enkel zakelijke belangen doorwegen. Hopelijk trekt de Raad van State hier alsnog een streep door”, zegt Vandenbroucke.

Katia Segers “betreurt dat het algemeen belang moet wijken voor de privé-belangen van één ondernemer.”

De regering had beter een streep getrokken door het project. Dan had men de betrokken terreinen eindelijk een toekomst kunnen geven. Want door dit omstreden project goed te keuren, zet de regering de deur open voor juridische acties. Die rechtsonzekerheid gijzelt ook goede projecten in de omgeving, zoals het geplande Jan Portaelziekenhuis. Waarom blijft de regering rijden voor één man, in de plaats van te kiezen voor een nieuwe, duurzame en toekomstgerichte invulling voor deze plek?”

De burgemeester van de stad Vilvoorde,Hans Bonte (SP.A): “Ik stel vast dat de Vlaamse regering mordicus een knikker door een sleutelgat wil duwen.”

Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde
Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde© Belga

“De mobiliteitsengagementen rond het GEN-Kerklaan (het nieuwe station) en de pendelbus van De Lijn tussen station Vilvoorde en Uplace zijn gebakken lucht. Dat er een vergunning is aangevraagd, wil niet zeggen dat er al een station is”, zegt Bonte.

“Toevallig sprak ik donderdagavond nog iemand van De Lijn die me vertelde dat er tot op heden nog geen voorstel is gedaan waar de nieuwe pendelbus moet rijden.” Bonte vindt het dan ook merkwaardig dat de Vlaamse regering doorzet met plannen die een gigantisch mobiliteitsprobleem veroorzaken en een negatief effect hebben op de stedelijke kernen van Vilvoorde, Machelen en Leuven.

Voor het Kamerlid is het dan ook “zonneklaar” dat regering het lot van Uplace laat afhangen van de juridische instanties. “Ze wachten duidelijk op anderen om het advies van de Raad van State aan te grijpen om deze beslissing aan te vechten.”

De burgemeester hoopt dat de stad Vilvoorde tegen volgende week maandag een voorstel klaarheeft en dat duidelijk wordt welke juridisch stappen genomen zullen worden.

De Leuvense burgemeester, Louis Tobback reageert allerminst verrast op de goedkeuring van het GRUP voor het winkelcomplex Uplace. “Na het debat in het Vlaams parlement en nadat de CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel zijn staart introk, was het duidelijk dat dit zo ging eindigen”, zegt Tobback. Ook de stad Leuven bekijkt wat de juridische mogelijkheden zijn tegen deze beslissing. “Maar dat we gerechtelijke stappen ondernemen staat als een paal boven water.”

Het is nu aan de stadsadvocaat om de mogelijkheden af te toetsen en te bekijken “welke acrobatie de regering heeft moeten doen om de bezwaren te counteren”, zegt Tobback. “Tenzij de Vlaamse regering de steen der wijzen ontdekt heeft natuurlijk.”

Tobback wijst tenslotte nog op de verschillende andere productiemogelijkheden tegen de komst van Uplace. “Deze beslissing betekent niet dat er al een bouwvergunning is”, aldus de Leuvense burgervader.

Nu kunnen we eindelijk werk maken van jobcreatie en dat verloederd gebied aanpakken

In tegenstelling tot zijn collega-burgemeesters is Jean-Pierre De Groef (sp.a), burgemeester van Machelen, wel tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering. “Nu kunnen we eindelijk werk maken van jobcreatie en dat verloederd gebied aanpakken”, aldus De Groef. Hij ziet heel wat voordelen in de bouw van het winkelcomplex in de reconversiezone Machelen-Vilvoorde.

“Wij kampen met een werkloosheidsgraad van 9,8 procent met een zeer groot aandeel voor laaggeschoolden. Wij hebben jobs nodig. Heel veel mensen hier waren vroeger tewerkgesteld in de zware industrie. Met de komst van Uplace zouden ze opnieuw aan de slag kunnen”, zegt De Groef.

Groen: ‘Mochten ook kleine ondernemers in Vlaanderen deze aandacht krijgen, ze zouden dolgelukkig zijn’

Ook bij Groen geen gejuich. “Het is ongelooflijk hoeveel energie de Vlaamse regering steekt in het reanimeren van Uplace,” zo reageert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum. “Mochten ook kleine ondernemers in Vlaanderen deze aandacht krijgen, ze zouden dolgelukkig zijn. Blijkbaar vindt de Vlaamse regering dit ouderwetse project heel belangrijk.”

Hermes Sanctorum (Groen), Vlaams parlementslid
Hermes Sanctorum (Groen), Vlaams parlementslid© BELGA

Volgens Sanctorum worden zelfstandigen in en buiten Vlaams-Brabant, de mensen in de files en de gezondheid van de omwonenden het slachtoffer “van het megalomane shoppingcenter”. “Maar dat wil de regering van N-VA, Open VLD en CD&V blijkbaar niet weten.”

“Als ze naar de ondernemers en de mensen in de streek zouden luisteren, hadden de Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V dit project al lang moeten begraven. Uplace wordt immers het failliet van de lokale handelaars, het volledig stropzitten van de Brusselse ring met alle gevolgen voor de luchtvervuiling. De enige juiste beslissing zou zijn om Uplace definitief in de prullenmand te gooien. Maar de Vlaamse regering heeft dat vandaag weer niet gedaan. Groen blijft dus verder strijden tegen het megalomane shoppingcenter”, besluit Sanctorum.

Zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ:

Zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ zijn evenmin mals voor de Vlaamse regering. Unizo verwijt de regering “hypocriet gedrag” door enerzijds het kernversterkend beleid te ondersteunen maar tegelijkertijd Uplace goed te keuren. Voor het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen houdt de Vlaamse regering op die manier geen rekening met de “brede grondstroom tegen Uplace”.

Beide belangengroepen zijn het er dan ook over eens: Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) had beter de stekker uit het Uplace-project getrokken.

‘Juridisch oplapwerk voor een zinkend schip’

De aanpassing die de regering doorvoerde na het advies van de Raad van State over het GRUP voor Uplace in Machelen is “juridisch oplapwerk voor een zinkend schip”, luidt een persmededeling van Unizo. De ondernemersorganisatie gaat nu bekijken welke gerechtelijke stappen eventueel gezet kunnen worden.

De houding van de Vlaamse regering zint Unizo allerminst. “De regering heeft twee gezichten. Het ene keurt het decreet Handelsvestigingsbeleid goed, dat volledig focust op kernversterkend beleid. Langs de andere kant probeert ze alles uit de kast te halen om Uplace toch maar goedgekeurd te krijgen.”

Bovendien waarschuwt Unizo Uplace dat ze er met deze beslissing nog lang niet zijn, want de procedures rond de milieuvergunning en bouwvergunning zijn nog niet afgerond.

‘Regering luistert niet naar Vlaming, want die moet niet weten van Uplace’

Christine Matteeuws begrijpt evenmin dat de Vlaamse regering zich blijft vastklampen aan Uplace. “Deze regering luistert niet naar de Vlaming, want de Vlaming moet van Uplace niet weten”, laat de NSZ-voorzitter optekenen in een persbericht.

De juridische tegenkanting en het verzet van verschillende belangengroepen zou de regering maar tot een besluit moeten aanzetten. Er is een “brede grondstroom tegen Uplace. Daarom had de Vlaamse regering beter definitief de stekker uit Uplace getrokken, want dit dossier is totaal niet meer geloofwaardig en wordt door haast iedereen weggehoond”.

VOKA: ‘Overwinning voor rechtszeker ondernemersklimaat’

De Voka-afdeling Vlaams Brabant is niet een beetje blij met de definitieve goedkeuring van de ruimtelijke plannen voor het winkelcomplex Uplace. “Dit is een overwinning in ons streven naar een rechtszeker ondernemersklimaat en de ontwikkeling van een verlaten industriezone”, zegt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck vrijdag.

Volgens de werkgeversorganisatie mag de nadruk en focus niet liggen op één bedrijf, Uplace. Het gaat om de reconversie van de zone Vilvoorde-Machelen die eindelijk kan beginnen.

“Dit is geen beslissing in het voordeel van één bedrijf. Dit gaat om de duurzame ontwikkeling van een verlaten en vervuilde industriezone, waar nu plaats gemaakt wordt voor nieuwe bedrijvigheid, woningen, kantoren en zelfs een ziekenhuis. Het komt dus de hele regio ten goede”, zegt Van Biesbroeck.

Ook voor de ontwikkeling van de mobiliteitsknelpunten in de regio is deze beslissing een goede zaak. “Deze beslissing is een hefboom om bepaalde mobiliteitsmaatregelen waar wij al jaren voor pleiten, in beweging te krijgen: een nieuw treinstation, tramlijnen, nieuwe fietspaden en een betere verbinding van deze zone met de Brusselse ring. Die laatste werken zijn al bezig, hopelijk volgen de anderen ook snel.”

Middenveld:

De Bond Beter Leefmilieu en de Brusselse stadsbeweging BRAL betreuren ook de beslissing. Het winkelcentrum staat garant voor files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot, klinkt het.

Uplace verwacht acht miljoen bezoekers per jaar, waarvan het merendeel met de auto zal komen, zeggen de organisaties. Dat komt neer op zo’n 25.000 wagens per dag, en dat op een van de grootste congestiepunten van het land.

‘De nu al slechte luchtkwaliteit in de regio zal verder verslechteren’

“Die enorme verkeersstroom is nefast voor de leefkwaliteit in de regio”, zegt Erik Grietens van de BBL. “Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen nog verder toenemen. Een onafhankelijke studie toonde onlangs nog aan dat ook de recente beloftes van de Vlaamse Regering om te investeren in een treinhalte en buslijn weinig zullen veranderen.”

Ook voor de luchtkwaliteit is het slecht nieuws, zegt BBL. “De nu al slechte luchtkwaliteit in de regio zal verder verslechteren. Vooral het ultrafijn stof en de verzurende stikstofoxiden zijn zorgwekkend voor de gezondheid,” zegt Grietens.

Het steeds toenemend autoverkeer heeft ook een grote impact op de klimaatverandering, zegt BBL. Voor de Vlaamse emissies is transport dé problematische sector, en de goedkeuring van Uplace staat volgens de organisatie haaks op het klimaatbeleid dat we moeten voeren.

Raad van State

Het vorige GRUP werd vernietigd door de Raad van State. Dat gebeurde op vraag van BBL, BRAL en Greenpeace. Ook over het nieuwe plan gaf de Raad van State een zeer kritisch advies.

“Toch gaat de regering koppig door en doen ze beloftes die ze mogelijk niet kunnen waarmaken, laat staan dat ze weten wat de precieze impact op de mobiliteit ervan zal zijn,” zegt Joost Vandenbroele van de Brusselse stadsbeweging BRAL. De milieuverenigingen beraden zich verder over nieuwe juridische stappen. (IPS/Belga/SD/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content