Reacties – Baron Paul Buysse: ‘Als hij er nu niet klaar voor is, wanneer dan wel?’

© belga

Baron Paul Buysse, intimus en raadgever van de nieuwe koning, veegt de twijfels over de bekwaamheid van prins Filip als nieuwe koning van tafel.

Baron Paul Buysse: ‘Wees je eigen zelve’

‘Om een of ander boek te publiceren of een magazine te promoten, zijn er stoute dingen gepubliceerd die niet met de werkelijkheid stroken. Wie zou daar niet gevoelig voor zijn?’ antwoordt baron Buysse in een interview met de VRT op de vraag of de voormalige prins Filip niet te gevoelig was voor kritiek.

Volgens Buysse is Filip sinds zijn huwelijk met Mathilde enorm geëvolueerd, en is hij wel degelijk klaar om de troon te bestijgen na zijn talrijke handelsmissies die hem voldoende ervaring bijbrachten. “Als hij er nu niet klaar voor is, wanneer dan wel?”, vraagt Buysse zich af. “Zijn karakter en persoonlijkheid staan borg voor een succesvol ambt. Hij zal een zeer bezorgde koning zijn, die het land wil bijeenhouden door een grote luisterbereidbaarheid aan de dag te leggen”.

Buysse merkt wel een verschil met zijn vader in zijn relatie met de politici in ons land: “Zijn contacten met politici verlopen meer binnenskamers, maar de relatie met de politici is zeer respectvol.” Volgens de intimus en raadgever van de koning zijn politiek en monarchie de twee belangrijkste bouwstenen voor het welzijn van de burger. Baron Buysse geeft tot slot nog één goede raad aan de nieuwe koning: ‘Wees je eigen zelve’.

Vincent Kompany: ‘Belgium is the place to be’

Vincent Kompany, de aanvoerder van de nationale voetbalploeg, wenst het nieuwe vorstenpaar geluk via een bericht op zijn Facebook-pagina: “Prettige nationale feestdag voor iedereen! Dat er vandaag maar gedanst en geklonken wordt want niemand verdient een dagje feesten meer dan ons dapper landje. Noord, Zuid, Oost of West, Belgium is gewoon ’the place to be’. Ook aan onze nieuwe koning, Koning Filip en onze stralende Koningin Mathilde wens ik alvast een prachtige dag toe en een regeerperiode blakend van positivisme”, luidt het letterlijk op de Facebook-pagina van de bekendste Belgische voetballer. Kompany maakt zijn gelukwensen overigens bekend in twee van de drie officiële Belgische landstalen: het Frans en het Nederlands.

Jan Peumans :’Bij mij hangt Vlaamse leeuw nog uit’

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), die de troonsafstand van koning Albert II heeft bijgewoond, is minder enthousiast over de kroning van de nieuwe koning der Belgen. “In mijn audiëntie met de koning heb ik beloofd dat ik de eedaflegging zou bijwonen. En als ik iets beloof, dan doe ik dat”, aldus Peumans op de VRT. “Als notoir republikein zijn de koninklijke plechtigheden van vandaag voor Peumans veeleer een soort verplicht nummer. Ik ben uitgenodigd als voorzitter van het Vlaams Parlement. Dit soort plichtsplegingen hoort erbij.” Op de vraag of Peumans “Leve de koning!” zal roepen bij de eedaflegging antwoordt hij: “Nee, ik zie niet in waarom ik dat zou doen. Ik heb dat nooit gedaan op 21 juli”. Peumans voegt er nog aan toe dat bij hem niet de driekleur hangt, maar wel de Vlaamse leeuw. “Die hangt er al sinds 11 juli,” verduidelijkt hij.

Bart De Wever niet aanwezig

Niet alle N-VA-parlementsleden waren aanwezig tijdens de eedaflegging. Ongeveer een derde woonde de ceremonie bij, maar niemand applaudisseerde bij de eedaflegging. N-VA-kamerfractieleider Jan Jambon liet zondag eerder op de dag weten dat de leden van zijn partij ‘gekant zijn tegen het koningshuis’, maar dat ze als ‘democraten pur sang’ de ceremonie niet zouden verstoren. N-VA voorzitter Bart De Wever was niet aanwezig. Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans evenmin.

Vlaams Belang: ‘Monarchie ondemocratisch instituut’

Het Vlaams Belang legt zondag in een persbericht uit waarom ze niet deelneemt aan de plechtigheden rond de troonwissel. “Wie Vlaams-nationalist en/of republikein is, heeft niets te zoeken bij deze plechtigheden van het Belgische regime”, luidt het. De partij noemt de monarchie een ondemocratisch instituut: “Een erfelijke monarchie staat nu eenmaal haaks op democratie. Het idee dat iemand op basis van een middeleeuwse erfopvolging arts zou worden, zou door iedereen als absurd en surrealistisch worden bestempeld. Maar als het gaat over een staatshoofd, zouden we erfopvolging volkomen normaal moeten vinden”, aldus voorzitter Annemans, die de troonwissel bovendien als ‘ongrondwettelijk’ veroordeelt.

Olivier Maingain: ‘Toewijding van het volk’

FDF-voorzitter Olivier Maingain zegt zich te willen associëren met de ’toewijding van het volk’, die hij vaststelt naar aanleiding van de eedaflegging van koning Filip. Hij drukt ook ‘zijn grootste vertrouwen’ uit in de vorst.

Charles Michel (MR): ‘Nieuw elan voor België’

MR-voorzitter Charles Michel toont zich zondag opgetogen met het nieuwe elan voor België na de eedaflegging van koning Filip. Michel kan zich vinden in het pleidooi van Filip voor eenheid in verscheidenheid, meldt het persagentschap Belga. “De nieuwe koning was sober en vastbesloten in zijn toespraak, waarin hij een essentieel engagement uitdrukte: eenheid in verscheidenheid, zowel op cultureel, filosofisch en politiek vlak”, zegt de topman van de Franstalige liberalen. De troonswisseling bekroont volgens Michel enkele weken waarin België belangrijke akkoorden heeft kunnen sluiten: “Misschien is dit wel het teken van een nieuw elan, van een nieuw enthousiasme voor België?”

Paul Magnette: ‘Historische dag’

PS-voorzitter Paul Magnette benadrukt zondag het historisch karakter van 21 juli 2013. De manier waarop de machtsoverdracht tussen koning Albert en de nieuwe koning Filip verloopt, getuigt volgens hem van de stabiliteit die het land teruggevonden heeft: “De wijze waarop deze machtsoverdracht verlopen is, bewijst dat ons land gestabiliseerd is. En dat is goed op een moment waarop de media van over de hele wereld op ons land focussen”, luidt het in een persbericht.

Ecolo tevreden met toespraak koning Filip

De Franstalige Groenen van Ecolo zijn tevreden met de toespraak van koning Filip die hij tijdens zijn eedaflegging hield. Dat laten ze weten in een persbericht. Ook het engagement dat Filip in het ‘gemoderniseerde federale België’ op zich wil nemen, krijgt lof van de Groenen. Dat engagement zou vooral moeten blijken uit het contact met de verantwoordelijken van de deelstaten.

‘Kracht en inspiratie van CD&V’

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke zal koning Filip een ‘hedendaagse invulling’ aan het koningschap kunnen geven. In een persbericht dankt de CD&V-voorzitter ook aftredend koning Albert II voor zijn werk ‘dat zeker de laatste jaren niet altijd over evidente wegen liep’. Volgens Beke begint voor koning Filip nu een opdracht ‘waarop hij jaren is voorbereid’. De CD&V-voorzitter verwijst naar de impact van de zesde staatshervorming. “We leven sinds kort in een ander land, waarbij het zwaartepunt van de politieke besluitvorming is verschoven naar de deelstaten. Tegen die achtergrond zal de nieuwe koning een hedendaagse invulling aan zijn rol kunnen geven. Wij wensen koning Filip dan ook de kracht en de inspiratie om zijn taak op de best mogelijke manier in te vullen”, besluit Beke.

Felicitaties en dank van cdH

De Franstalige humanisten van het cdH feliciteren Filip, de nieuwe koning van België. De partij hoopt dat hij en koningin Mathilde het werk van koningen Boudewijn en Albert voort kunnen zetten en zorgen voor ‘een monarchie die haar oor te luisteren legt en garant staat voor de kwaliteit van de dialoog tussen alle Belgen’. Partijvoorzitter Benoît Lutgen dankt in een persbericht koning Albert II en koningin Paola voor de diensten die ze het land bewezen hebben.

Geert Hoste: ‘We vinden nog wel iets voor Laurent’

In een reactie aan de VTM-redactie legt komiek Geert Hoste enkele luimige accenten op het kroningsgebeuren. Volgens Hoste eist koning Filip voortaan alle aandacht op en worden de andere leden van de koninklijke familie ‘slechts figuranten’. “Astrid krijgt natuurlijk nog een officiële taak, de buitenlandse missies, maar Laurent krijgt niks. Maar we vinden wel iets”, grapt Hoste. “Nu Filip 15 miljoen dotatie krijgt, en de rest van de familie steeds minder, vraag ik mij af of Laurent met kerstmis nog een cadeautje zal kopen voor zijn broer”, besluit Hoste.

Peter Vandermeersch: ‘Jongere broer Laurent in het gareel houden’

Volgens Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van het Nederlandse NRC Handelsblad, bestaat een van de grootste uitdagingen voor Filip er mogelijk in zijn jongere broer Laurent, die het koningshuis al eens in opspraak bracht, in het gareel te houden. “Elke uitglijder van Laurent kan negatief uitstralen op zijn oudere broer Filip, wat dus een probleem zou kunnen zijn voor de nieuwe koning”, verduidelijkt Vandermeersch aan de VTM-redactie.

Waar blijft Van Rossem?

Een aantal republikeinen reageert – via Twitter – ontgoocheld op het uitblijven van de historische strijdkreet ‘Vive la République!’, die toenmalig parlementslid Jean-Pierre Van Rossem tijdens de vorige eedaflegging uitriep. Van Rossem had het op zijn beurt van de communist Julien Lahaut, die later vermoord werd. Enkele republikeinen hadden vandaag op Jean-Marie Dedecker gerekend, toen hij in het oog van de camera kwam. Maar Dedecker hield zijn mond.

Felicitaties van Poetin en Obama

Ook uit het buitenland komen er reacties. De Russische president Vladimir Poetin dankt in de eerste plaats aftredend koning Albert II voor de verbetering van de bevriende relatie tussen België en Rusland. Maar In een telegram feliciteert Poetin ook kroonprins Filip met zijn troonsbestijging. De Russische president heeft er vertrouwen in dat ‘de constructieve Russisch-Belgische samenwerking, die een traditie is geworden, zal voortgezet worden in alle richtingen ten dienste van de bevolking van Rusland, België en heel Europa’.

De president van de Verenigde Staten, Barack Obama, feliciteert de nieuwe koning na de troonsafstand van zijn vader, koning Albert II. “In naam van het Amerikaanse volk feliciteert de president Zijne Majesteit Koning Filip ter gelegenheid van zijn troonsbestijging en maakt hij zijn beste wensen over”, laat de Amerikaanse president via een persbericht van het Witte Huis weten. Obama refereert bij zijn gelukwensen aan het ‘rijk gemeenschappelijk verleden’ van België en de VS, ‘vooral als bondgenoten binnen de Navo’. Er is ook blijk van waardering voor de verdiensten van Koning Albert II.

Gelukwensen van de Queen

De Britse koningin Elizabeth II heeft zondag haar gelukwensen overgemaakt aan de nieuwe koning Filip. Dat deelt de Britse ambassade in Brussel zondag mee in een kort persbericht. De Britse ambassadeur in België woonde de eedaflegging van de zevende koning van België bij in de Verenigde Kamers.

Koning van Nederland Willem-Alexander: ‘Toeval’

‘Zuiderburen: als er in die anderhalf uur door een zekere Luchtmacht paratroepen boven Brussel worden gedropt, dan is dat toeval’, laat de Nederlandse koning de Belgische bevolking via Twitter weten.

Navo feliciteert Belgische regering en bevolking
De secretaris-generaal van de Navo, Anders Fogh Rasmussen, feliciteert het Belgische volk en de regering met de troonswisseling die plaatsvindt op de nationale feestdag. “Ik bied mijn hartelijke gelukwensen aan”, zegt Rasmussen op de website van de Navo. “België is een pijler van onze alliantie en speelt een belangrijke rol als gastheer van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en haar militair bevel, waar alle bondgenoten extreem erkentelijk voor zijn”, voegt Rasmussen eraan toe. “Koning Albert is een overtuigd Europeaan. Ik dank hem warm voor zijn toewijding aan de transatlantische band gedurende de voorbije twintig jaar. We (de Navo) hopen even nauw samen te werken met koning Filip.” (BO)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content