Reacties akkoord: ‘Iedereen zal besparingsronde voelen’

De onderhandelaars halen opgelucht adem nu er een begrotingsakkoord is, en noemen het een goed akkoord. CD&V-voorzitter Wouter Beke: ‘Iedereen zal de besparingsronde voelen.’

Na ruim 19 uur onderhandelen bereikten de onderhandelaars met formateur Elio Di Rupo (PS) een akkoord over de begroting en de sociaaleconomische hervormingen. De onderhandelaars zelf zijn opgelucht, en noemen het akkoord unaniem een goed akkoord.

In het VRT-journaal verklaarde CD&V-voorzitter Wouter Beke: “Dit akkoord geeft perspectief aan ons land. Dit akkoord is het gevolg van vijf weken keihard onderhandelen, maar ik geef toe dat ook de financiële crisis de druk heeft verhoogd.”

“Het is een eerlijke begroting, iedereen zal het wel op de een of andere manier voelen. Maar er is niet geraakt aan de arbeidskosten en het investeringsbeleid blijft gehandhaafd. Dit geeft perspectief voor ons land.”.

Dat iedereen de besparingen zal voelen, staat buiten kijf, weet de christendemocraat: “Zo zullen we op termijn langer moeten werken en we zullen meer moeten bijdragen om ons sociaal overleg overeind te houden.”

Ook bij SP.A-voorzitter Bruno Tobback opluchting, hij is “blij dat het eindelijk is gelukt”. “Dit akkoord doet wat moet gedaan worden, ook al is het niet altijd makkelijk”, aldus Tobback op de website de VRT.

Liberalen tevreden met besparingen

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo, die de afgelopen dagen de zwarte piet toegeschoven kreeg omdat hij de onderhandelingen zou opblazen, zegt tevreden te zijn. “Dit akkoord zal de controle van de EU met glans doorstaan”, aldus De Croo. “We moesten een krachtig signaal geven en tonen dat we dit land weer op de rails kunnen zetten en we hebben Europa nu dat signaal gegeven. Mijn partij heeft het hard gespeeld, maar het resultaat is een begroting die vooral zal besparen in plaats van belasten, het was voor mij dus de moeite waard. Er zal nu snel een regering zijn die na anderhalf jaar stuurloosheid weer kan besturen. Daar heeft iedereen lang op gewacht.”

Aan Franstalige kant verdedigt ook de liberale voorzitter Charles Michel (MR) de begroting, hij ziet een “geloofwaardige begroting, die goed becijferd is en serieus geanalyseerd is”.

Onkelinkx: “Moeilijkste budgetbesprekingen sinds Tweede Wereldoorlog”

Vicepremier Laurette Onkelinkx (PS), op wiens kabinet het akkoord onderhandeld werd, noemde het de moeilijkste budgetbesprekingen “sinds de Tweede Wereldoorlog.” Ook zij ziet dat “de toekomst en de groei” van België gevrijwaard worden, ook al wordt “aan iedereen gevraagd inspanningen te doen.”, schrijft La Libre Belgique. Volgens Onkelinkx zullen de rijksten meer bijdragen aan de solidariteit. Tot slot zegt ze dat een regering “binnen enkele dagen gevormd zal worden.”

Groen!: ‘Inspanningen oneerlijk verdeeld’

“Op het eerste zicht zijn de inspanningen niet eerlijk verdeeld. De maatregelen om grote vermogens aan te pakken, die oorspronkelijk in de nota Di Rupo voorzien waren, worden teruggeschroefd.” Voor de laagste inkomens bevat het akkoord dan weer te weinig, stelt Groen! -Kamerfractieleider Stefaan Van Hecke in een eerste reactie op het akkoord.

Voor een diepere analyse van het akkoord wachten de Vlaamse groenen de persconferentie van zondag af, waar formateur Elio Di Rupo en de onderhandelaars het akkoord zullen toelichten.

“We zijn opgelucht dat er een akkoord is, dat er einde komt aan de soap die weken geduurd heeft”, aldus Van Hecke. Maar het is “een schande” dat eerst de kredietwaardigheid aangetast moest worden
vooraleer het tot een akkoord kwam, luidt het. De inspanningen zijn niet eerlijk verdeeld, vindt Van Hecke. Elementen zoals de vermogensbelasting zijn vervangen door een lagere solidariteitsbijdrage, luidt het.
“De grote vermogens hebben de laatste weken (van de onderhandelingen, nvdr) gewonnen”, stelt de Kamerfractieleider.

Anderzijds zouden zaken die voorzien waren voor de laagste inkomens geschrapt zijn. Zo hoorde Van Hecke bijvoorbeeld niets meer over het optrekken van de laagste pensioenen en de belastingvrije som. “Onevenwichtig”, luidt het verdict. “Als het deze richting uitgaat” zal het een zuivere “besparingsregering” worden. Van Hecke mist bijvoorbeeld ook een investeringsbeleid.

Europees president Herman Van Rompuy: “Weg naar herstel van vertrouwen”

Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy is tevreden dat er een begrotingsakkoord is bereikt. “Dit is de weg naar herstel van vertrouwen”, zegt hij in een bericht op Twitter. Hij hoopt dat er snel een regering komt. Het volledige bericht luidt: “Tevreden dat een begrotingsakkoord is bereikt. Dit is de weg naar herstel van vertrouwen. Ik hoop dat er nu snel een regering komt.”

Begin deze week had Van Rompuy nog gezegd dat hij hoopte “dat men zich zeer snel herpakt” aan de federale onderhandelingstafel, omdat België zijn begrotingstekort “zo snel mogelijk” onder de 3 procent moet krijgen.

LDD: ‘Zal Europese test niet doorstaan’

Oppositiepartij LDD verwacht niet dat het akkoord “de Europese test zal doorstaan”. “België probeert weer met wat homeopathie van zijn zware schuldenkanker te genezen” zegt voorzitter en enig Kamerlid Jean-Marie Dedecker. Zeventig procent van de inspanning moet volgens hem bij de overheidsuitgaven gezocht worden. “Maar de formateur raakt onder druk van de vakbonden niet verder dan goed 40 procent bezuinigingen.” De last voor de Vlaamse belastingbetaler wordt niet lichter, “integendeel, de roerende voorheffing gaat naar 21 procent”.

Vlaams fractieleider Lode Vereeck verwijst naar de “diagnose” van Standard & Poor’s, de kredietbeoordelaar die vrijdag de Belgische kredietscore verlaagde. “De therapie van dr. Di Rupo is niet krachtig genoeg. Daarenboven dreigt de patiënt ook nog in de parlementaire wachtkamer te verzeilen. Wie garandeert dat dit minimumpakket ook wordt uitgevoerd?” Een “te kleine stap voor Vlaanderen”, besluit Vereeck.

Volgens Dedecker zal “net als bij het mislukte generatiepact” na enkele jaren blijken dat er te weinig resultaten zijn.

Vlaams Belang: ‘Compormis à la Belge’

Ook Vlaams Belang smaakt het akkoord over de begroting niet. De partij betreurt “nog maar eens een gemiste kans voor Vlaanderen”. “Compromis à la Belge”, luidt het verdict. “Wederom stellen we vast dat de Belgische constructie goed bestuur onmogelijk maakt. Terwijl Wallonië massaal stemt voor partijen die pleiten voor een verhoging van de lasten doet de Vlaamse kiezer net het omgekeerde”, klinkt het. “De heterogeniteit en incompatibiliteit van dit akkoord is hiervan de veruitwendiging.” De belastingbetaler is van dit alles het slachtoffer, aldus Vlaams Belang.

“Ondanks de verkiezingsbeloften van SP.A en Open VLD is er geen sprake meer van een vermindering van de lasten op arbeid” gaat de kritiek voort. De concurrentiepositie tegenover de lageloonlanden verslechtert. “De daling van investeringen in ons land zal hierdoor exponentieel toenemen, met de gekende sociale drama’s tot gevolg.”

Liberale vakbond ACLVB: ‘Werknemers en sociaal verzekerden betalen gelag’

“Op basis van wat er nu voorligt, kan dit bezwaarlijk een evenwichtig akkoord genoemd worden. We hebben sterk de indruk dat de werknemers en sociaal verzekerden het gelag zullen moeten betalen.” Zo luidt een eerste reactie van de liberale vakbond ACLVB. De vakbond erkent dat er een regering nodig is, “want anders gaan we nog meer bloeden op de financiële markten”, luidt het.

ACLVB: ‘Naar regering in losse zaken zonder solide programma’

“Maar op het eerste gezicht zitten hier enorme besparingen in – ACLVB spreekt van 42 procent – die onze economie in een wurggreep gaan houden.” De vakbond zegt nauwelijks strategieën te zien om groei te kunnen realiseren. Hij vreest “dat we naar een regering gaan in losse zaken zonder een solide programma gericht op herstel van het vertrouwen”. Voor een diepgaandere reactie wil de ACLVB eerst de teksten van de akkoorden bestuderen. De vakbond waarschuwt al dat een onevenwichtig akkoord tijdens de nationale betoging op 2 december “openlijk zal worden afgekeurd” en dat er dan om “serieuze bijsturingen” zal worden
gevraagd.

VBO: ‘Versteviging van concurrentiekracht botste op njet’

Een belangrijke stap in de goede richting, zegt Het Verbond van Belgische Onderneming (VBO), maar het betreurt dat de “versteviging van de concurrentiekracht op een njet botste”. Dat de index niet bijgestuurd
wordt zoals Europa vraagt, is eveneens een gemiste kans, aldus het VBO. (BelgaSD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content