De site die door de Vlaamse regering werd gekozen voor een nieuw stadion voor Club en Cercle Brugge heeft volgens het milieueffectenrapport (MER) de meeste ongunstige gevolgen voor het leefmilieu. Volgens de Raad van State bevat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet genoeg redenen om de keuze voor het Chartreusegebied te motiveren. Daarbij komt dat in het GRUP ook geen rekening wordt gehouden met een aanbeveling uit het MER. Daarin werd een treinstation voorgesteld als milderende maatregel, maar in het uitvoeringsplan was die realisatie niet verplicht. De Raad van State besliste om niet het volledige GRUP te vernietigen. De vernietiging beperkt zich tot de deelgebieden 'Oostkampse Baan - Chartreuse' en 'Sint-Pietersplas - De Spie'. De 22 andere deelgebieden van het uitvoeringsplan werden wel goedgekeurd. 'Sint-Pietersplas - De Spie' is de locatie naast het huidige Jan Breydelstadion in Sint-Andries. Die locatie werd door het MER gunstiger beoordeeld met het oog op de inplanting van een stadioncomplex. In het oorspronkelijke GRUP was dit deelgebied voor een groot deel voorzien om een bedrijventerrein te worden. Met dit arrest zorgt de Raad van State ervoor dat het deelgebied eventueel alsnog kan gebruikt worden als locatie voor het nieuwe stadion. De Raad van State had de tenuitvoerlegging van het GRUP al op 14 oktober 2011 opgeschort. (Belga)

De site die door de Vlaamse regering werd gekozen voor een nieuw stadion voor Club en Cercle Brugge heeft volgens het milieueffectenrapport (MER) de meeste ongunstige gevolgen voor het leefmilieu. Volgens de Raad van State bevat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet genoeg redenen om de keuze voor het Chartreusegebied te motiveren. Daarbij komt dat in het GRUP ook geen rekening wordt gehouden met een aanbeveling uit het MER. Daarin werd een treinstation voorgesteld als milderende maatregel, maar in het uitvoeringsplan was die realisatie niet verplicht. De Raad van State besliste om niet het volledige GRUP te vernietigen. De vernietiging beperkt zich tot de deelgebieden 'Oostkampse Baan - Chartreuse' en 'Sint-Pietersplas - De Spie'. De 22 andere deelgebieden van het uitvoeringsplan werden wel goedgekeurd. 'Sint-Pietersplas - De Spie' is de locatie naast het huidige Jan Breydelstadion in Sint-Andries. Die locatie werd door het MER gunstiger beoordeeld met het oog op de inplanting van een stadioncomplex. In het oorspronkelijke GRUP was dit deelgebied voor een groot deel voorzien om een bedrijventerrein te worden. Met dit arrest zorgt de Raad van State ervoor dat het deelgebied eventueel alsnog kan gebruikt worden als locatie voor het nieuwe stadion. De Raad van State had de tenuitvoerlegging van het GRUP al op 14 oktober 2011 opgeschort. (Belga)