Raad van State schorst vergunningen voor wapenuitvoer naar Saudi-Arabië

© belga

De Raad van State heeft maandag de vergunningen geschorst die het Waals Gewest had verleend aan Mecar, FN Herstal en CMI Defence voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië. Dat vernamen Knack en Le Soir, en bericht ook Belga.

In december 2019 verleende het Waals Gewest 17 exportlicenties voor munitie en wapens met bestemming Saudi-Arabië. De Waalse wapenfabrikanten Mecar, FN Herstal en CMI Defence hadden de vergunningen aangevraagd, zo blijkt uit het arrest.

Volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid dienden de ngo’s Ligue des droits humains, Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) en Forum voor Vredesactie op 19 februari een kortgeding in. Ze vroegen de Raad van State om de vergunningen te schorsen.

Vandaag (maandag 9 maart 2020) velde de rechtbank arrest nr. 247.259 , waarin ze oordeelt dat de vergunningen ‘niet afdoende gemotiveerd zijn in het licht van het tweede criterium betreffende de inachtneming van het internationaal humanitair recht’. Dat criterium is vastgesteld in het Waalse Wapenhandeldecreet.

‘Dit is een belangrijk arrest om verschillende redenen’, reageert onderzoeker Manuel Lambert van de Ligue des Droits Humains, de Franstalige mensenrechtenliga. ‘Het toont dat de adviescommissie (van de Waalse overheid, nvdr) weliswaar haar rol heeft gespeeld, maar dat de Waalse regering de aanbevelingen van die commissie naast zich neer legde door in december 17 exportlicenties voor Saudi-Arabië toe te kennen. De Raad van State stelt ook, zoals reeds bleek uit onderzoeken zoals BelgianArms, dat de Saudische Nationale Garde en Koninklijke Garde -die in principe enkel binnen Saudi-Arabië handelen- in Jemen zijn geweest. In de toekomst zal het heel moeilijk zijn om nog exportlicenties voor Saudi-Arabië toe te kennen.’

‘Met dit arrest maakt de Raad van State duidelijk dat de gewesten niet zomaar wapenexportvergunningen kunnen geven, maar concreet moeten nagaan of deze uitvoer niet kanleiden tot schendingen van het internationaal humanitair recht’, zegt Hans Lammerant van Forum voor Vredesactie. ‘Economische overwegingen mogen niet doorwegen op de naleving van het internationaal humanitair recht. Dit arrest is dan ook een belangrijke overwinning die het internationale en Europese rechtskader met betrekking tot wapenhandel en mensenrechten versterkt.’

‘Ik neem nota van het besluit van de Raad van State, we zullen het samen met mijn collega’s analyseren en kijken of er specifieke maatregelen moeten worden genomen’, aldus het kabinet van Waals minister-president Elio Di Rupo aan Knack. In juni 2019 trok de Raad van State ook al eens de vergunningen van de Waalse wapenproducenten FN Herstal en CMI Defence in om militaire goederen naar Saudi-Arabië te exporteren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content