Raad van State schorst Antwerps aanplakbordenverbod

(Belga) De Raad van State heeft de weigering van het Antwerpse schepencollege om aanplakborden te voorzien met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen geschorst. Dat blijkt uit een mededeling van de Raad van State.

In arrest 220.496 schorst de Raad van State de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus om geen aanplakborden ter beschikking te stellen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. “De weigering is op het eerste gezicht in strijd bevonden met het voorschrift in de stedelijke politiecodex dat bepaalt dat tijdens de verkiezingsperiodes speciale aanplakborden ter beschikking worden gesteld van politieke partijen”, zo staat te lezen op de website van de Raad van State. Het verzoek tot schorsing was ingediend door Peter Mertens, lijsttrekker van PVDA+. De Raad van State neemt aan dat “de verzoeker, die als lijsttrekker van een kleine partij -met een bescheiden aanhang en dito financiële middelen- bij uitstek is aangewezen op affichage om bekendheid te verwerven bij een ruimer publiek, door de weigering een moeilijk te herstellen ernstig nadeel riskeert”. “Gelukkig zijn er nog instanties met gezond verstand”, reageert Mertens op het arrest. “Natuurlijk ondervinden wij hinder van dat bordenverbod en van de toenemende commercialisering van de verkiezingscampagne. Wij rekenen er nu op dat het stadsbestuur eindelijk haar verantwoordelijkheid opneemt als organisator van de verkiezingen”. PVDA+ vindt dat het stadsbestuur niet mag wachten tot de gemeenteraad van 10 september en onmiddellijk openbare borden ter beschikking moet stellen. “Het zou ongezien zijn moest het college het besluit van de Raad van State gewoon een week naast zich neerleggen”, aldus Mertens. (DLA)

Partner Content