Raad van bestuur OIVO laat audit uitvoeren naar gevoerde onderzoeken

(Belga) De raad van bestuur van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (Oivo) heeft maandag beslist dat er een audit komt naar de gebruikte methodologie bij de gevoerde onderzoeken en naar het personeelsbeleid binnen de organisatie. Ook moet de in opspraak geraakte directeur-generaal Marc Vandercammen binnen twee maanden een nieuw strategisch plan kunnen voorleggen. Op basis daarvan zal een beslissing over zijn mandaat genomen worden, blijkt uit een mededeling van Oivo.

Het Oivo kwam onlangs onder vuur te liggen nadat in de pers was verschenen dat de organisatie onderzoeksresultaten zou manipuleren. Bovendien zou Oivo een zeer groot personeelsverloop kennen. De bestuurders vragen nu dat Vandercammen ten laatste op 14 mei een strategisch plan voorlegt, waarbij de kerntaken van Oivo opnieuw centraal komen te staan. Het mandaat van de directeur-generaal zal worden vastgelegd in functie van de beslissingen die over het strategisch plan worden genomen. De raad van bestuur laat daarnaast ook twee audits uitvoeren. Daarin wordt enerzijds het hr-management en anderzijds de gebruikte methodologie in de onderzoeken onder de loep genomen. Voorts wordt aan Vandercammen gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de contractuele en financiële relaties tussen Trade4You, Oivo en hemzelf. In verschillende media werd immers gemeld dat 76 procent van de aandelen van Trade4You bij de opstart in handen was van Oivo-directeur Vandercammen. Bovendien zouden werknemers van Oivo tegen betaling voor die energiecoöperatieve werken. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen die worden overgemaakt, zal de raad van bestuur de nodige beslissingen nemen, luidt het nog in de mededeling. (TIP)

Partner Content