PS pleit voor hoofddoekenverbod voor bepaalde ambtenaren

© istock

De PS is voor een verbod op uiterlijke tekenen van geloofsovertuiging voor het personeel dat in contact met publiek komt of dat een gezagsfunctie uitoefent. Het Bureau van de Franstalige socialisten boog zich maandagvoormiddag over de kwestie van de uiterlijke tekenen van geloofsovertuiging voor overheidspersoneel, die de afgelopen weken opnieuw op de politieke agenda terecht kwam.

Voor de PS moet een verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van geloofsovertuiging vastgelegd worden in het licht van de neutraliteit van de staat. Daarom stelt de partij dat het dragen van tekenen van geloofsovertuiging in de openbare dienst verboden moet worden voor alle ambtenaren die een gezagsfunctie uitoefenen of die in visueel contact treden met publiek, luidt het in een mededeling.

‘Op basis van dit algemeen principe moet in elke betrokken dienst onderzocht worden voor welke functies een verbod geldt. De precieze lijst van betrokken functies op de verschillende niveaus moeten worden opgesteld en aangehecht worden aan wettelijke teksten en reglementen, zoals dat ook in andere landen gebeurt’, aldus nog de PS.

Neutraliteit van de staat

De partij benadrukt ‘altijd geweigerd te hebben de kwestie te instrumentaliseren en de strijd met slogans te voeren, die de extremen versterken’. De PS pleit voor reflectie, dialoog en het zoeken naar een consensus die de rechten en vrijheden van eenieder garandeert, en benadrukt het ‘recht van iedereen om te geloven of niet te geloven’.

Het is voor de PS tijd om ‘een duidelijke en algemene wetgeving aan te nemen om te vermijden dat deze gevoelige kwestie geval per geval behandeld wordt’. Daarom is een breed debat over het onderwerp in de verschillende parlementen nodig, met brede raadplegingen om alle standpunten te kennen. Daarbij houdt de PS vast aan het principe van de neutraliteit van de staat.

‘Onsamenhangend’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verwerpt het standpunt van PS. ‘Het standpunt van de Parti Socialiste over het dragen van uiterlijke tekenen van overtuiging bij de overheid is onsamenhangend, onwerkbaar en schijnheilig. Het is ook een potentieel paard van Troje voor de toekomst en nu al een klap voor de neutraliteit van de staat’, klinkt het maandagavond in een reactie.

Volgens de partijvoorzitter is het standpunt onsamenhangend omdat ‘ambtenaren een uiterlijk teken van overtuiging mogen dragen aan het loket als ze burgers ontvangen of hen een ticket verkopen. Maar busbestuurders mogen dat niet.’ ‘Wie kan dat uitleggen?’, vraagt hij zich af.

Een dergelijke regeling is voor Bouchez onwerkbaar. ‘Hoe gaan diensthoofden hun teams leiden als die verschillende taken kunnen uitvoeren? Hoe leg je aan ambtenaren uit dat hun carrière wordt afgeremd, terwijl ze dezelfde collega’s en dienst hebben aan de ene en de andere kant van hun bureau? PS doet geloven dat uiterlijke tekenen van overtuiging worden verboden, terwijl in werkelijkheid door de koppeling van twee voorwaarden (contact met het publiek en een gezagsfunctie) een heel groot aantal ambtenaren ze wél kunnen dragen’.

De MR-voorzitter vindt dat de PS het principe van een sterke seculiere partij overboord gooit. ‘Haar standpunt komt dichter in de buurt van de communitaristische visie van Ecolo dan van de neutraliteit’, besluit hij.(Belga)

Partner Content