Provincie Limburg schaft subsidie voor toegankelijkheidsbureau Inter af

De Limburgse deputatie heeft beslist om in de toekomst geen jaarlijkse subsidie – ongeveer 100.000 euro per jaar – meer toe te kennen aan de Limburgse antenne van Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid.

‘De reden: omdat het zogezegd om een persoonsgebonden bevoegdheid gaat. Maar de andere provincies, op Antwerpen na, blijven wel subsidiëren’, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (SP.A). ‘We gaan nu over tot een projectmatige samenwerking om bewust en gericht de toegankelijkheid van onze provinciale gebouwen, projecten en initiatieven de nodige aandacht te geven’, reageert gedeputeerde Inge Moors (CD&V).

Sinds 1996 werkte de provincie Limburg samen met Inter voor de toegankelijkheid van onder meer publieke gebouwen, evenementen of fiets- en voetpaden. Zo investeerde de provincie de afgelopen 23 jaar in totaal 2.400.000 euro in het toegankelijkheidsbureau Inter. ‘Hierdoor kreeg het intussen Vlaams Extern Verzelfstandigd Agentschap de kans om een eigen structuur uit te bouwen en samenwerkingsverbanden met lokale besturen en andere partners uit te bouwen’, licht Moors toe. ‘In ruil voor de vaste financiering van ongeveer 100.000 euro per jaar kon het provinciebestuur voor haar projecten en evenementen automatisch terugvallen op de toegankelijkheidsexpertise van Inter.’

Vanaf 2020 zet de provincie in op een projectmatige samenwerking met Inter, wat betekent dat de diensten van toegankelijkheidsbureaus worden ingeroepen en gehonoreerd per project dat de provincie realiseert of per advies dat wordt gevraagd. Die werkwijze volgt volgens het provinciebestuur uit de veranderde taakstelling van de provincie.

Het provinciebestuur benadrukt dat de bestuurlijke bevoegdheden de afgelopen jaren stevig door elkaar geschud zijn. ‘Vlaanderen heeft de zogenaamde mensgebonden bevoegdheden overgenomen van de provincie, die zich nu concentreert op grondgebonden materies’, klinkt het. ‘Naast het Vlaamse toegankelijkheidsbureau Inter verschenen intussen een aantal initiatiefnemers op de markt die zelf ook expertise en diensten aanbieden op het vlak van toegankelijkheid.’

Ook op vergunningsvlak zijn er sinds de samenwerking in 1996 stappen gezet. ‘Ondertussen zijn er wettelijke verplichtingen inzake toegankelijkheid voor publieke gebouwen. En wanneer deze groter zijn dan 7.500 vierkante meter, is er de verplichting om het advies van een erkend toegankelijkheidsbureau in te winnen’, aldus Moors.

SP.A, dat geen deel uitmaakt van de Limburgse deputatie, betreurt de afschaffing van de subsidie. ‘Toegankelijkheid is net een horizontale bevoegdheid over alle beleidsdomeinen heen. Bovendien geldt dat voor een aantal specifieke plaatsgebonden terreinen waarvoor de provincie Limburg juist wel nog bevoegd is’, zegt Vandenhove. ‘Ik hoop dat de provincie toch nog de nodige aandacht zal blijven besteden aan het item toegankelijkheid en elke keer een betalend advies aan Inter zal vragen.’

De provincie Limburg was nochtans voortrekker op het vlak van toegankelijkheid in Vlaanderen. ‘In 1995 werd de Limburgse Gehandicaptenadviesraad opgericht en de allereerste campagne in Vlaanderen en in Limburg gelanceerd. Zo werd de toon voor heel Vlaanderen gezet en is in 2006 het toenmalige Vlaams Experticecentrum Toegankelijkheid ontstaan’, vertelt Vandenhove. ‘De steun van de provincies is precies nodig om een inclusief en integraal Vlaams toegankelijkheidsbeleid te voeren.’

Volgens de socialisten is het des te pijnlijker omdat de centrale zetel van de Vlaamse instelling net in Hasselt gevestigd is. ‘Als Limburgse politici klagen we terecht dat er te weinig zetels van Vlaamse instellingen in Limburg zijn. Als we er dan één hebben, trekt de eigen provincie Limburg zich terug’, hekelt Vandenhove.

Partner Content