Provincie Antwerpen trekt captatieverbod opnieuw in voor aantal waterlopen

Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx trekt het bestaande captatieverbod op onbevaarbare waterlopen gedeeltelijk weer in, nu de neerslag van de voorbije weken het waterpeil in een aantal van die waterlopen opnieuw tot boven de minimumgrens heeft gebracht. Het verbod blijft wel nog gelden in (delen van) de stroomgebieden van Groot Schijn, Weerijs, Mark, Maasbekken, Netebekken Kleine Nete, Grote Nete, Vrouwvliet en Antitankgracht.

Het captatieverbod vanwege aanhoudende droogte werd voor het eerst van kracht op 7 mei, toen nog voor een beperkt aantal waterlopen. In de weken nadien werd het fors uitgebreid, tot het grootste deel van het grondgebied van de provincie. Maar de voorbije weken viel er op verschillende plaatsen weer heel wat neerslag. Een gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod geeft volgens de gouverneur de mogelijkheid aan sectoren die afhankelijk zijn van oppervlaktewater uit de betrokken stroomgebieden om opnieuw beperkt water te capteren.

De gouverneur benadrukt vrijdag wel dat het algemene watersysteem slechts beperkt is hersteld en dat overdreven captaties de waterpeilen snel weer onder druk kunnen zetten. Bovendien was de verspreiding van de neerslag erg heterogeen, zodat de stijging van het waterpeil zich niet overal even sterk doorzette. In een aantal stroomgebieden is een captatieverbod daarom wel nog steeds nodig, klinkt het. Het gaat om stroomgebieden waar het waterpeil onvoldoende is hersteld of waar zich ecologisch zeer kwetsbare waterlopen bevinden. Een kaart met een overzicht van de stroomgebieden waar nog steeds een captatieverbod geldt, valt terug te vinden via www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.

Partner Content