Proces Reuzegom: familie Sanda Dia legt proces stil en trekt naar Hof van Beroep

© GF

De advocaten van de familie van Sanda Dia, Sven Mary en Nathalie Buisseret, hebben in de Reuzegom-rechtszaak op de noodknop gedrukt en een procedure bij het Hof van Beroep aangespannen.

Dat meldden verschillende media en het werd bevestigd aan Belga.

Aanleiding is de opmerking die de voorzitter maandag maakte, na de vordering van het openbaar ministerie, waarin ze zei dat ze enkel bevoegd was om te oordelen over de feiten in Vorselaar (de fatale doop van de 20-jarige Sanda Dia zelf) en niet over de rozenverkoop, afzuip, en de gebeurtenissen op de parking in Leuven.

De advocaten (Sven Mary, Elisa Van Bocxlaer, Stijn Butenaerts en Sven De Baere voor de vader en broer van Sanda en Nathalie Buisseret en David Dendoncker voor de moeder) zijn het niet eens met die zienswijze. Ze zijn van mening dat de rechtbank in Hasselt wel degelijk kan oordelen over de feiten in Leuven en willen vermijden dat de achttien Reuzegommers of sommigen onder hen niet bestraft worden en hun verantwoordelijkheid voor de dood van Sanda en de andere tenlasteleggingen kunnen ontlopen.

Aanstaande maandag wordt de zaak wel opgeroepen voor de rechtbank van Hasselt om onmiddellijk geschorst te worden. De advocaten laten verstaan dat ze niet de schorsing van de voorzitter vragen.

Door de stap loopt de zaak opnieuw vertraging op, want het is niet meteen duidelijk naar welk hof van beroep de zaak nu verzonden zal worden. De rechtbank van Hasselt valt onder het hof van beroep van Antwerpen, maar het parket daar stuurde het hele dossier naar de Limburgse collega’s omdat één van de Reuzegommers die terechtstaat een zoon is van een Antwerpse rechter.

Herkwalificatie?

Aan de huidige demarche van de advocaten gingen twee stappen vooraf. Vorige week vrijdag had de rechtbankvoorzitter de herkwalificatie voorgesteld, en wilde over slagen en verwondingen spreken in plaats van toediening van schadelijke stoffen. Dat leidde toen al tot onrust onder de advocaten, die tijd vroegen om hun standpunt uiteen te zetten.

Het openbaar ministerie bleef bij de eerste kwalificatie, zo bleek maandagavond. ‘We zijn van oordeel dat ze zich alle achttien schuldig hebben gemaakt aan toediening van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg’, klonk het.

Verder was er volgens de aanklager ook sprake van mensonterende behandeling, schuldig verzuim en inbreuken op dierenwelzijn. ‘Ze hebben de dood niet gewild, daar zijn we ons bewust van’, klonk het. ‘Maar ze hebben wel een extreem traumatische doop gewild, fysiek en mentaal, waarin risico’s werden genegeerd.’

Vorselaar

De voorzitster van de rechtbank hield die dag een emotioneel betoog over de ‘feiten die ter beoordeling staan’. Ze zei dat ze aan ‘handen en voeten gebonden was door de feiten die aan haar zijn voorgelegd’.

Eigenlijk, schrijft VRTNWS, ‘zou ze daarmee hebben laten verstaan dat ze niet over het héle doopgebeuren kan oordelen, dus ook wat gebeurde in de dagen vóór de dood van Dia, maar enkel wat zich op de fatale avond in Vorselaar heeft afgespeeld.’

Door die beperking kon volgens de burgerlijke partijen ‘de volle waarheid’ niet aan het licht komen.

Partner Content