Vrije Tribune

‘Privéverzekering borstkanker veroorzaakt onnodige discriminatie’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘Het oogmerk van de nieuwe privéverzekering voor wie getroffen wordt door borstkanker, is duidelijk een geval van winstoptimalisatie op de kap van angst voor de grootste doodsoorzaak voor vrouwen in ons land’, schrijft Heidi Vansevenant van Think-Pink.

Borstkanker. De diagnose en behandeling hebben een enorme impact op elk facet van het leven van een lotgenoot. Eén vrouw op acht in ons land krijgt ooit borstkanker. Niet elke lotgenoot heeft het geluk terug te kunnen vallen op familie, vrienden en buren die thuis bijspringen. En niet iedereen heeft de financiële draagkracht om een beroep te doen op bijvoorbeeld hulp via dienstencheques. Maar is een extra privéverzekering voor wie getroffen wordt door borstkanker of kanker aan een vrouwelijk geslachtsorgaan dan het antwoord? Nee, want het individualiseert de ziekteverzekering en zorgt voor onnodige discriminatie.

Het principe van de nieuwe Feminaverzekering voor mensen tussen 18 en 50 is het volgende: betaal elke maand € 4 tot € 24 en ontvang een som tussen € 5.000 en € 10.000 als de diagnose valt. De verzekeraar stelt voor om er bijvoorbeeld huishoudhulp of massages mee te betalen. Met deze verzekering speelt die – niet toevallig tijdens oktober = borstkankermaand – rechtstreeks in op de angst voor (borst)kanker.

‘Privéverzekering borstkanker veroorzaakt onnodige discriminatie’

Vier lotgenoten op vijf zijn vijftig of ouder. Nochtans kunnen net vrouwen vanaf vijftig niet meer intekenen op de Feminaverzekering. Liet je ooit een goedaardig knobbeltje wegnemen? Of had je eerder al kanker? Ook jij komt niet in aanmerking.

De verzekeraar betaalt verder ook niet uit bij preventieve ingrepen. Vrouwen die bijvoorbeeld drager zijn van een BRCA-genmutatie hebben een sterk verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Wie, net zoals Angelina Jolie kiest voor preventieve amputatie, valt dus uit de boot. Lotgenoten met invasieve tumoren in andere organen kunnen geen aanspraak maken op de premie, terwijl dat bij borstkanker net een risico is. En lotgenoten met uitzaaiingen op afstand sluit de verzekeraar ook uit, hoewel zij net extra zwaar getroffen zijn door borstkanker.

We zijn er ons terdege van bewust dat verzekeraars vertrekken vanuit deze en andere statistische vaststellingen om winst te maken, maar dat doet deze verzekering ongegeneerd. Het oogmerk is duidelijk winstoptimalisatie, op de kap van angst voor de grootste doodsoorzaak voor vrouwen in ons land. Met de criteria richt de verzekering zich in se tot mensen die er meestal geen aanspraak op zullen maken.

Inclusie moet fundament blijven van de sociale zekerheid

Wat nog fundamenteler aan deze verzekering schort, is de Amerikaanse trend die ze representeert. Heel gerichte verzekeringen die bijzonder specifiek en individueel verzekeren: het is niet de weg die we onze gezondheidszorg willen zien opgaan.

Sinds de Tweede Wereldoorlog biedt België dankzij haar sociale zekerheid uitgebreide gezondheidszorg aan haar inwoners, gebaseerd op inclusie en solidariteit. Door de jaren heen werd de sociale zekerheid verder uitgebouwd en gecorrigeerd met aanvullingen binnen een wettelijk kader, denk maar aan de hospitalisatieverzekering. Dit type verzekeringen stelt net dat inclusieprincipe in vraag en ondermijnt het zelfs.

Kanker maakt arm

Met de benaming, het type kanker waarop de verzekering zich richt en de gesuggereerde bestemmingen voor de premie minimaliseert de verzekeraar het debat tot huishoudhulp en wellness voor lotgenoten. Maar daarmee gaat ze – bewust of onbewust – voorbij aan de echte uitdaging: de medische kosten die voor lotgenoten hoog oplopen.

De sociale zekerheid neemt het grootste deel voor haar rekening, maar uit onderzoek blijkt dat het persoonlijke aandeel van lotgenoten gemiddeld € 2.500 tot € 3.000 bedraagt. Daarbij is inkomensverlies tijdens de behandeling nog niet inbegrepen. Kanker maakt arm is helaas een cliché dat maar al te veel waarheid bevat. Daarom benadrukken we de nood aan een wettelijk kader om inclusie, de kerngedachte van onze sociale zekerheid, te vrijwaren. We zijn alvast verheugd te horen dat de regering ons standpunt deelt.

En zo kan de sociale zekerheid blijven staan voor wat ze letterlijk betekent: op een sociale manier zekerheid bieden aan wie door ziekte getroffen wordt.

Heidi Vansevenant

Voorzitter vzw Think-Pink, de nationale borstkankercampagne

Partner Content