Prins Laurent verliest deel van dotatie

Prins Laurent © Belga

De Kamer heeft kort na middernacht vrijdag beslist om 15 procent van de dotatie van prins Laurent in te trekken. De regering wou een sanctie voor de prins, omdat die zonder toestemming in legeruniform een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade. Drieënnegentig Kamerleden stemden voor, 23 stemden tegen de intrekking.

De prins had zich vorige week in een bijzondere commissie van de Kamer kunnen verdedigen, bij monde van zijn advocaat. De commissie besliste toen met twaalf stemmen tegen één om de sanctie die de regering voorstelde – de intrekking van vijftien procent van de dotatie voor dit jaar – goed te keuren.

De plenaire vergadering moest zich nog over de sanctie uitspreken. Bij aanvang van de bespreking hierover, kort na elf uur, las Kamervoorzitter Siegfried Bracke de brief voor die Laurent donderdag naar de Kamerleden had gestuurd.

Peter Buysrogge (N-VA) zei dat Laurent al een paar keer zijn boekje te buiten was gegaan. ‘Is de N-VA euforisch? Neen, maar een sanctie was wel nodig.’ Aanpassingen aan de dotatiewet zijn nodig, meent Buysrogge.

Ahmed Laaouej (PS) merkte wel op dat de regering het dossier slecht beheerd heeft en dat dit ook in het rapport van de commissie staat.

David Clarinval (MR) wees erop dat de commissie vastgesteld heeft dat Laurent de wettelijke verplichtingen die aan zijn dotatie verbonden zijn niet heeft nagekomen. Zijn fractie keurde het voorstel van de regering goed.

‘Of je nu voor of tegen het koningshuis bent, niemand kan ontkennen dat er veel is gewijzigd. Er zijn deontologische regels vastgesteld en sancties mogelijk’, zei Sonja Becq (CD&V). Deze procedure wordt ‘voor de eerste keer, en hopelijk ook voor de laatste keer toegepast.’

‘Het gaat om een inhouding van een dotatie, geen sanctie’, zei Patrick Dewael (Open VLD). Prinsen en prinsessen zijn niet verplicht om een dotatie aan te vragen, zei Dewael. ‘Doen ze dat wel, hebben ze een plicht om regels te respecteren”, zei hij. ‘Ik zou willen vragen dat de prins zich niet te veel wentelt in zelfbeklag’, verwees hij naar de brief. ‘Als de prins de dotatie weigert, kan hij een andere invulling geven aan zijn leven.’ De leden van de Open VLD-fractie mochten naar eer en geweten stemmen.

SP.A steunt regering

Annick Lambrecht (SP.A) zei dat de regering het dossier niet altijd nauwkeurig heeft aangepakt, maar ten gronde steunt SP.A het voorstel van de regering. ‘De regels zijn overtreden en het parlement kan niet anders doen dan de wet toepassen’, zei ze.

Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) zei dat Laurent de wet op de dotatie niet is nagekomen. Ook hij had kritiek op het ‘slechte beheer’ van het dossier door de regering. Ook Olivier Maingain (DéFI) had kritiek op de manier waarop de regering de procedure heeft gevoerd.

‘Ik zal niet zeggen hoe ik in de commissie gestemd heb, hoe ik straks zal stemmen en hoe mijn collega’s gestemd hebben’, zei Francis Delpérée (CDH). De stemming is immers geheim. Hij vroeg zich wel af of de sanctie proportioneel is. ‘Aan elk van ons om te oordelen.’

Barbara Pas (Vlaams Belang) zei dat haar partij ‘elke vermindering van dotatie steunt, ook dit hele kleintje’. Zij vindt dat de dotaties afgeschaft moeten worden.

Veerle Wouters (V&W) zei ‘dat de fouten in het dossier zich opstapelen’ en dat de regering meermaals ‘geprejugeerd’ heeft, een vooroordeel heeft uitgesproken. ‘In plaats van deze schertsvertoning schaffen we beter de dotaties af.’

Marco Van Hees (PVDA) vindt de sanctie maar licht, maar stemde toch voor het voorstel van de regering. ‘De prins zegt dat hij er niet voor gekozen heeft om prins te zijn. Laat ons hem bevrijden en hem zijn vrijheid teruggeven om zijn brood zelf te verdienen.’

Partner Content