Opinie

Luk Van Biesen

Prins Laurent in Israël: ‘Grote kinderen, grote zorgen…’

Luk Van Biesen Luk Van Biesen is federaal parlementslid voor Open VLD.

Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen stelt vragen bij de Israël-reis van prins Laurent. ‘Welke politieke contacten werden geschrapt? Waarom kraaide geen haan naar het bezoek van Leterme en Peeters aan die Israëlische ngo?’

De Belgische monarchie staat op de vooravond van belangrijke beslissingen. De wens van koning Albert II om te worden opgevolgd door zijn zoon en kroonprins Filip wordt de laatste dagen bemoeilijkt door enerzijds de heisa rond de niet-erkenning van zijn dochter Delphine Boël en anderzijds door de onduidelijkheden van de activiteiten van prins Laurent.

De niet-erkenning van Delphine Boël en het mogelijk afdwingen van haar verwantschap via DNA-onderzoek is voornamelijk in Vlaanderen op veel onbegrip gestuit. Een vader erkent zijn kinderen. Dat is essentieel voor de kinderen en is emotioneel noodzakelijk. Maar grotere zorgen nog baart opnieuw prins Laurent.

Na het bezoek aan Congo in 2011 werd het in de Kamer van Volksvertegenwoordigers duidelijk gesteld door toenmalig premier Yves Leterme (CD&V): in de toekomst zouden afspraken gemaakt worden over Laurents reizen in het buitenland en zou hij toestemming moeten krijgen voor de personen met wie hij gesprekken heeft. Dat om duidelijk te vermijden dat de buitenlandse politiek in moeilijkheden zou komen door minder fraaie ontmoetingen met minder graag geziene politieke verantwoordelijken.

Prins Laurent verblijft momenteel in Israël . Niets mis met een privé-bezoek aan een bevriend land zoals Israël. Wel heeft de prins zijn reisprogramma ook ter goedkeuring moeten voorleggen aan de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR). De reis werd goedgekeurd, op voorwaarde dat: het privékarakter van de reis gerespecteerd wordt en dat er geen enkel politiek contact mag zijn.

Ook heeft men weet van de schrapping van activiteiten waar de prins mogelijks politieke contacten zou kunnen hebben. Graag hadden wij vernomen welke specifieke contacten prins Laurent wel wilde hebben en met wie? Dat is nodig om te weten waarom, na de duidelijke waarschuwing in 2011, de prins opnieuw politieke verantwoordelijken zou willen ontmoeten, nu in Israël.

Deze reis is er ook een op uitnodiging van de Keren Kayement Le Israël (KKL). Deze NGO is een omstreden milieuorganisatie. Doordat prins Laurent met hen een boom plantte, lijkt het alsof België de organisatie steunt en indirect ook de doelstellingen van deze organisatie. In het verleden zouden er ook contacten geweest zijn tussen deze ngo en de minister-president van Vlaanderen Kris Peeters (CD&V) en toenmalig eerste minister Yves Leterme (CD&V).

Het is eigenaardig dat bepaalde politici het moeilijk hebben dat er contacten zijn tussen de prins en deze organisatie, maar dat dezelfde politici zich niet roerden toen de premier en de minister-president van Vlaanderen hetzelfde deden. Blijkbaar is in hun ogen de prins politiek betekenisvoller dan de federale eerste minister en de Vlaamse minister-president.

Open VLD heeft dan ook duidelijk vragen aan premier Elio Di Rupo (PS) over de naleving van het protocol tussen prins Laurent en de premier. Deze vragen zal ik als Kamerlid stellen en zullen door de eerste minister beantwoord worden binnen de commissie Binnenlandse Zaken.

Open VLD sluit zich echter niet aan bij de interpellatie van Groen tijdens het vragenuurtje over de contacten van de prins met de NGO in Isräel. Onze bekommernis is te weten of het bezoek inderdaad privé was en of er geen enkele politiek gevolg is. De buitenland politiek van de federale regering is ons te dierbaar om te worden verstoord door een blijkbaar onbedwingbare goesting van de Prins om handjes te schudden en maatjes te zijn met de hele wereld ondanks duidelijke afspraken.

Tot slot. Een oude Vlaamse zegswijze indachtig, koning Albert: ‘Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen’. Of je ze nu erkend of niet, het blijven niet alleen uw zorgen?

Partner Content