Premier Michel: ‘Verdeelde houding van Europa is niet houdbaar’ (video)

Premier Michel in Terzake © /

Premier Michel vindt dat de huidige situatie in Europa, waarbij sommige landen “gigantische inspanningen” doen inzake opvang van vluchtelingen en andere niets, “niet houdbaar” is. In een uitgebreid interview met Terzake had de premier het ook over onenigheid in zijn regering (“geen ruzie”) en over de tweet van staatssecretaris Francken.

Voor het interview werd afgenomen had premier Charles Michel (MR) een bezoek gebracht aan Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de EU-commissie die hem “meer duidelijkheid” had gegeven over de verdeelsleutel voor vluchtelingen. Michel zei dat hij Juncker had gevraagd bij die verdeling rekening te houden met de vele inspanningen die België en andere landen de voorbije jaren en maanden al geleverd hebben.

Het probleem was, aldus de premier, dat er in Europa enkele landen zijn die wel solidariteit aanvaarden als het hen ten goede komt “maar die niet bereid zijn solidair te zijn” in de vluchtelingencrisis. “Dat is niet aanvaardbaar”. Het is “niet houdbaar op korte of middellange termijn”. Maar “ik stel vast dat er de laatste dagen een positieve dynamiek is”. Niet bij alle landen, maar toch bij enkele.

Maandag komen de ministers van Binnenlandse Zaken over de asielcrisis samen.

Op de vraag wat er zal gebeuren als maandag geen akkoord wordt bereikt, of als sommige landen ook dan weigeren mee te werken, ging Michel niet in.

De tweet van Francken

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) oogstte veel kritiek met een tweet waarin hij commentaar gaf op de geringe belangstelling voor de pre-opvang voor asielzoekers, in het WTCIII-gebouw.

“Ik zou zelf zo’n tweet niet sturen”, aldus de premier.

“Iedereen heeft zijn temperament, maar ik werk zeer goed samen met Theo Francken. Hij is bijzonder loyaal, maar betreur ik de tweet? Het antwoord is ja. Ik heb hem dat gezegd.”

“Ik heb gepleit voor nog meer engagement voor de inhoud en minder voor de communicatie.”

“Maar wat fundamenteel is, is dat we in staat zijn om belangrijke beslissingen te nemen.” Volgens Michel heerst er in de regering geen grote onenigheid over de aanpak van de asielcrisis, en al helemaal geen “ruzie” tussen de “harde N-VA” en “softe CD&V”.

“Er zijn verschillen tussen de partijen in de meerderheid, in zo’n delicaat dossier, maar wat telt is de wil van de regering om beslissingen te nemen.”

“Voor de democratie is het logisch en normaal dat elke partij zijn nuance uitdrukt, dat respecteer ik.”

Militair ingrijpen? ‘Ja, maar’

Michel becijferde de financiële weerslag van de asielcrisis: 280 miljoen euro extra dit jaar en volgend jaar wellicht 600 miljoen euro extra. Het gaat in die raming niet enkel om opvang, maar ook om gezondheidszorg, onderwijs en dergelijke. “Ik ben me ervan bewust dat we de volgende weken en maanden nog veel budgettaire discussies zullen moeten voeren. In het kader van de uitvoering van de fiscale hervorming, maar ook in het kader van de nieuwe uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.”

Michel ging ook in op de kritiek dat hoogstens 250 asielaanvragen per dag worden behandeld. Dat is “om dat goed te doen”, aldus de premier, “en de mensen te screenen om te vermijden dat er terroristen tussen de vluchtelingen mee het land zouden binnenkomen”.

De eerste minister volgt CD&V-voorzitter Wouter Beke in diens analyse dat er militair moet worden ingegrepen in Syrië. Hoe zo’n operatie er kan uitzien, preciseerde hij niet. “We moeten zoveel mogelijk het kader van de Verenigde Naties respecteren, maar daar is een probleem met veto’s van Rusland en China”, aldus Michel. “Misschien zijn er mogelijkheden om toch een militaire operatie te starten. Er is vandaag veel overleg op Europees en internationaal niveau om dat te bekijken.”

(RR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content