Het verloopt met horten en stoten maar de trend is duidelijk. Net zoals voor andere landen schiet de lange termijnrente voor Portugal fors de hoogte in. Zoals bijgaande grafiek aangeeft, ging de rente op 10 jaar op niet eens twee maanden tijd van 5,2% naar nu 7,3%, een stijging van de rente met ruim 40%.

Vier elementen spelen hierbij:

Ten eerste: sedert het vertrek van twee topministers is de regering van premier Pedro Passos Coelho behoorlijk labiel geworden. De oproep van president Acacio Da Silva om tot een regering van nationale eenheid te komen lijkt de politieke verwarring enkel maar vergroot te hebben.

Ten tweede: de recessie diept zich steeds verder uit. Na een krimp van de economie met 1,6% in 2011 en 3,2% vorig jaar hoopte men voor dit jaar op wat verbetering maar alles wijst erop dat de krimp zich verder doorzet. 18% van de Portugezen zit zonder werk terwijl 42% van de jongeren geen job vindt. Qua internationaal concurrentievermogen boert Portugal er na enkele jaren van verbetering terug serieus op achteruit.

Ten derde: onder meer ten gevolge van de verscherpende recessie loopt het begrotingstekort terug fors op. Voorzien was dat het begrotingstekort dit jaar zou stabiliseren op het niveau van vorig jaar, nl. 6,4% van het BBP. Dit blijkt onhaalbaar. De bruto overheidsschuld zal tegen het einde van het jaar landen ergens tussen 140 en 150% van het BBP afklokken.

Ten vierde: als gevolg van de drie hierboven geschetste elementen neemt de politieke wanhoop snel grote vormen aan. Een typische uiting van die wanhoop is de verplichting nu opgelegd aan het Social Security Financial Stabilisation Fund (FEFSS) om 90% van de middelen te beleggen in staatspapier. Het leeuwendeel van de Portugese pensioenmiddelen worden verplicht dus belegd in staatspapier.

Op deze wijze gijzelt de regering in Lissabon haar eigen bevolking: de pensioenmiddelen worden als het ware genationaliseerd terwijl het met de kredietwaardigheid van het land snel bergaf gaat. Zo organiseert men via financiële repressie de collectieve verarming op een onontkoombare wijze. Verbaasd dat Portugezen die zulke ingrepen identificeren met het beleid opgericht vanuit Europa zich tegen dat Europa keren?

Het verloopt met horten en stoten maar de trend is duidelijk. Net zoals voor andere landen schiet de lange termijnrente voor Portugal fors de hoogte in. Zoals bijgaande grafiek aangeeft, ging de rente op 10 jaar op niet eens twee maanden tijd van 5,2% naar nu 7,3%, een stijging van de rente met ruim 40%. Vier elementen spelen hierbij: Ten eerste: sedert het vertrek van twee topministers is de regering van premier Pedro Passos Coelho behoorlijk labiel geworden. De oproep van president Acacio Da Silva om tot een regering van nationale eenheid te komen lijkt de politieke verwarring enkel maar vergroot te hebben. Ten tweede: de recessie diept zich steeds verder uit. Na een krimp van de economie met 1,6% in 2011 en 3,2% vorig jaar hoopte men voor dit jaar op wat verbetering maar alles wijst erop dat de krimp zich verder doorzet. 18% van de Portugezen zit zonder werk terwijl 42% van de jongeren geen job vindt. Qua internationaal concurrentievermogen boert Portugal er na enkele jaren van verbetering terug serieus op achteruit. Ten derde: onder meer ten gevolge van de verscherpende recessie loopt het begrotingstekort terug fors op. Voorzien was dat het begrotingstekort dit jaar zou stabiliseren op het niveau van vorig jaar, nl. 6,4% van het BBP. Dit blijkt onhaalbaar. De bruto overheidsschuld zal tegen het einde van het jaar landen ergens tussen 140 en 150% van het BBP afklokken. Ten vierde: als gevolg van de drie hierboven geschetste elementen neemt de politieke wanhoop snel grote vormen aan. Een typische uiting van die wanhoop is de verplichting nu opgelegd aan het Social Security Financial Stabilisation Fund (FEFSS) om 90% van de middelen te beleggen in staatspapier. Het leeuwendeel van de Portugese pensioenmiddelen worden verplicht dus belegd in staatspapier. Op deze wijze gijzelt de regering in Lissabon haar eigen bevolking: de pensioenmiddelen worden als het ware genationaliseerd terwijl het met de kredietwaardigheid van het land snel bergaf gaat. Zo organiseert men via financiële repressie de collectieve verarming op een onontkoombare wijze. Verbaasd dat Portugezen die zulke ingrepen identificeren met het beleid opgericht vanuit Europa zich tegen dat Europa keren?