Op dinsdag stelde N-VA een nieuw snufje voor via haar Twitter-account. Vanaf nu is het mogelijk om vragen te stellen via WhatsApp en de Messenger-functie van Facebook.
...

Op dinsdag stelde N-VA een nieuw snufje voor via haar Twitter-account. Vanaf nu is het mogelijk om vragen te stellen via WhatsApp en de Messenger-functie van Facebook.'De N-VA hecht veel belang aan jouw mening', zo staat er te lezen op haar website. 'Wij houden graag de vinger aan de pols van de samenleving. Zo garanderen we dat onze standpunten ook echt aansluiten bij wat er leeft in Vlaanderen en Brussel.'Wel moeten vragenstellers zich eerst registreren. Na het ingeven van naam, voornaam en postcode geeft N-VA 'zo snel mogelijk een antwoord'.'De registratie is er enkel omwille van technische redenen. Je kan alleen communiceren met een erkend nummer', zegt Bram Bombeek, adjunct-woordvoerder van N-VA. 'Dat is een nieuwe optie. We boden de kans tot vragen stellen eerder al via de website. Het is een soort ombudssysteem dat nu ook via sociale media beschikbaar is. Voor zover ik weet zijn we de eerste politieke partij die dat aanbiedt.'Volgens politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) zijn het niet toevallig de Vlaams-nationalisten die hiermee op de proppen komen. 'N-VA doet op vlak van sociale media grote inspanningen. Binnen hun team zijn er zelfs mensen die specifiek daarvoor zijn aangetrokken.'Toch is ook Groen al een tijdje in de weer met WhatsApp, al lijkt het minder de 'ombudsdienst' die N-VA voor ogen heeft. 'Groen was de eerste politieke partij in Vlaanderen die begon te werken met WhatsApp. Via dat kanaal sturen we allerlei informatie naar zij die interesse tonen voor ons werk', vertelt woordvoerder Jonas Dutordoir.'Het is een heel moderne manier van communiceren die heel wat jongeren zal moeten aanspreken. Groen, dat veel jonge kiezers heeft, was niet toevallig de eerste', zegt Bouteca. 'Ik denk dat de partijen de data van gebruikers ook kunnen gebruiken om gerichter campagne te voeren voor de verkiezingen van 2018 en 2019.'Hoe groot is zo'n WhatsApp-groep dan? 'In onze groep zit een 700-tal personen,' zegt Dutordoir. 'Dat zijn mensen die zich willen inzetten voor Groen en geloven in ons verhaal. Ze hoeven daarvoor overigens geen partijlidkaart te hebben. WhatsApp is een meerwaarde voor onze partij gebleken en we zijn van plan om daar verder op in te zetten, ook tijdens de campagne.'Kunnen gewone burgers dan ook vragen stellen aan de partij, zoals N-VA dat nu aanbiedt? 'Wij beantwoorden al veel vragen via sociale media. Ons systeem is niet louter top-down, er is een wisselwerking. In de mate van het mogelijke beantwoorden we alle vragen. Soms is het overweldigend en we werken met een klein team, maar we proberen iedereen te helpen.'Nicolas Bouteca ziet nog een bijkomend voordeel voor N-VA. 'Volgens sommigen kiezen zij voor deze kanalen om traditionele media te omzeilen. Dat past in het beeld van de sociale media als alternatief kanaal voor de klassieke media, die het beeld van partijen op hun eigen manier vervormen. Vergeet niet dat N-VA op gespannen voet staat met sommige nieuwsmedia.'Worden de traditionele media op deze manier dan buitenspel gezet? Bombeek ontkent dat: 'We zetten gewoonweg in op alle communicatiekanalen die mensen gebruiken. WhatsApp is een belangrijk nieuw communicatiekanaal. Maar de klassieke media blijven belangrijk voor N-VA. Het is een en-enverhaal.'Ook Jonas Dutordoir benadrukt de meerwaarde van de traditionele media. 'WhatsApp is een van de vele kanalen waarlangs men ons kan vinden. Het heeft niets met het omzeilen van klassieke media te maken. Op deze manier hebben we gewoonweg een open lijn met de burger. We zijn de grootste progressieve partij aanwezig op de sociale media. Mensen willen geïnformeerd worden en hebben veel vragen.''Een sociaal medium als Twitter is erg beperkt,' bevestigt Nicolas Bouteca. 'Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dan ook steeds dat sociale media de traditionele tegenhangers niet volledig kunnen vervangen. Je kan niet om de klassieke kanalen heen.'Zullen WhatsApp-gebruikers nu ongevraagd berichten ontvangen van N-VA via de applicatie? 'Wij stuurden al berichten naar onze leden via sociale media en dat blijft ook zo. Het is echt de bedoeling om de dialoog aan te gaan. Wij willen geen eenrichtingsverkeer vanwege de partij', aldus Bram Bombeek.