Het nieuwe zorgondersteuningsmodel is één van de talrijke nieuwe elementen in het onderwijsdecreet XXVII, het traditionele verzameldecreet met wijzigingen in het onderwijslandschap. Naast het nieuwe ondersteuningsmodel bevat het decreet bijvoorbeeld een versoepeling van de taalveristen voor buitenlandse academici en een geplande schaalvergroting in het volwassenonderwijs.

Het nieuwe ondersteuningsmodel past in de verdere uitvoering van het M-decreet, het decreet waardoor sinds september 2015 meer kinderen met specifieke noden in het gewone onderwijs kunnen les volgen. De nieuwe manier van werken moet zorgen voor meer flexibele ondersteuning op maat van elke leerling. De ondersteuningsmviddelen moeten via de regionale ondersteuningsnetwerken (met daarin de ouders, de school en het Centrum voor Leerlingbegeleiding) ook maximaal terechtkomen op de klasvloer "en niet ergens blijven hangen".

Wat de verdeling van die middelen betreft, zal er een 'voorafname' gebeuren voor welbepaalde groepen leerlingen. Het gaat dan specifiek om leerlingen met een verstandelijke of motorische beperking en voor blinde of dove leerlingen (type 2,4,6 en 7). Voor hen wordt gewerkt met 'rugzakfinanciering', een budget voor ondersteuning dat ze als een rugzakje kunnen meepakken. Voor de andere leerlingen met een zorg- of ondersteuningsnood worden de middelen verdeeld volgens een 70/30-verdeelsleutel, 70 procent op basis van de leerlingenaantallen en 30 procent op basis van het aantal geattesteerde zorgnoden.

Oppositiepartijen sp.a en Groen vinden dat de middelen door die verdeling onvoldoende terecht dreigen te komen bij de leerlingen met de grootste noden. Maar minister van Onderwijs Hilde Crevits verdedigt de verdeling omdat ze bewust wil afstappen van de pure medische benadering. De redenering is dat ook veel kinderen zonder attest of label extra ondersteuning nodig hebben.

Met het nieuwe model willen de meerderheidspartijen ook de samenwerking over de netten heen stimuleren. Het is niet de bedoeling dat elk net zich terugplooit op zichzelf en enkel werkt met eigen netwerken. Het onderwijsdecreet XXVII werd woensdag goedgekeurd door meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld. Oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang onthielden zich, Groen stemde tegen.

Het nieuwe zorgondersteuningsmodel is één van de talrijke nieuwe elementen in het onderwijsdecreet XXVII, het traditionele verzameldecreet met wijzigingen in het onderwijslandschap. Naast het nieuwe ondersteuningsmodel bevat het decreet bijvoorbeeld een versoepeling van de taalveristen voor buitenlandse academici en een geplande schaalvergroting in het volwassenonderwijs. Het nieuwe ondersteuningsmodel past in de verdere uitvoering van het M-decreet, het decreet waardoor sinds september 2015 meer kinderen met specifieke noden in het gewone onderwijs kunnen les volgen. De nieuwe manier van werken moet zorgen voor meer flexibele ondersteuning op maat van elke leerling. De ondersteuningsmviddelen moeten via de regionale ondersteuningsnetwerken (met daarin de ouders, de school en het Centrum voor Leerlingbegeleiding) ook maximaal terechtkomen op de klasvloer "en niet ergens blijven hangen". Wat de verdeling van die middelen betreft, zal er een 'voorafname' gebeuren voor welbepaalde groepen leerlingen. Het gaat dan specifiek om leerlingen met een verstandelijke of motorische beperking en voor blinde of dove leerlingen (type 2,4,6 en 7). Voor hen wordt gewerkt met 'rugzakfinanciering', een budget voor ondersteuning dat ze als een rugzakje kunnen meepakken. Voor de andere leerlingen met een zorg- of ondersteuningsnood worden de middelen verdeeld volgens een 70/30-verdeelsleutel, 70 procent op basis van de leerlingenaantallen en 30 procent op basis van het aantal geattesteerde zorgnoden. Oppositiepartijen sp.a en Groen vinden dat de middelen door die verdeling onvoldoende terecht dreigen te komen bij de leerlingen met de grootste noden. Maar minister van Onderwijs Hilde Crevits verdedigt de verdeling omdat ze bewust wil afstappen van de pure medische benadering. De redenering is dat ook veel kinderen zonder attest of label extra ondersteuning nodig hebben. Met het nieuwe model willen de meerderheidspartijen ook de samenwerking over de netten heen stimuleren. Het is niet de bedoeling dat elk net zich terugplooit op zichzelf en enkel werkt met eigen netwerken. Het onderwijsdecreet XXVII werd woensdag goedgekeurd door meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld. Oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang onthielden zich, Groen stemde tegen.