Naar aanleiding van het nieuws dat er moeilijk toegang is tot bestuursdocumenten zoals auditrapporten bij de Vlaamse overheid, pleit de Vlaamse oppositiepartij Groen voor een transparanter beleid en openbaarheid van bestuur. Volgens de partij zorgen nieuwe vormen van bestuurlijke openbaarheid voor een democratischer beleid en verlicht het de werkdruk van ambtenaren. "De burgers hebben recht om te weten wat de regering voor hen beslist", zegt fractievoorzitter Elisabeth Meuleman. Actieve openbaarmaking kan volgens Groen ook een oplossing zijn voor een probleem omtrent parlementaire controle. "Dat kan efficiënter dan via een lawine aan vragen", stelt Meuleman. Ze pleit voor meer transparantie "zodat parlementsleden, maar ook gewone burgers - die nu hun toevlucht zoeken bij parlementsleden - rechtstreeks aan informatie kunnen". Groen stelt voor dat de regering relevante beleidsinformatie toegankelijk maakt via het internet, wat ze "een glazen democratie" noemt. "Bovendien verhoogt het democratische gehalte van het bestuur", aldus de fractievoorzitter. Ook een spreekrecht voor ambtenaren zou vele vragen kunnen voorkomen, klinkt het. Nu heerst er volgens Groen dikwijls een door kabinetten aangestuurde zwijgplicht die enkel verbroken kan worden door het stellen van strategische parlementaire vragen. "In feite is dit tijdverlies, zowel voor ambtenaren als politici. Laten we meteen open kaart spelen", aldus Meuleman. (Belga)

Naar aanleiding van het nieuws dat er moeilijk toegang is tot bestuursdocumenten zoals auditrapporten bij de Vlaamse overheid, pleit de Vlaamse oppositiepartij Groen voor een transparanter beleid en openbaarheid van bestuur. Volgens de partij zorgen nieuwe vormen van bestuurlijke openbaarheid voor een democratischer beleid en verlicht het de werkdruk van ambtenaren. "De burgers hebben recht om te weten wat de regering voor hen beslist", zegt fractievoorzitter Elisabeth Meuleman. Actieve openbaarmaking kan volgens Groen ook een oplossing zijn voor een probleem omtrent parlementaire controle. "Dat kan efficiënter dan via een lawine aan vragen", stelt Meuleman. Ze pleit voor meer transparantie "zodat parlementsleden, maar ook gewone burgers - die nu hun toevlucht zoeken bij parlementsleden - rechtstreeks aan informatie kunnen". Groen stelt voor dat de regering relevante beleidsinformatie toegankelijk maakt via het internet, wat ze "een glazen democratie" noemt. "Bovendien verhoogt het democratische gehalte van het bestuur", aldus de fractievoorzitter. Ook een spreekrecht voor ambtenaren zou vele vragen kunnen voorkomen, klinkt het. Nu heerst er volgens Groen dikwijls een door kabinetten aangestuurde zwijgplicht die enkel verbroken kan worden door het stellen van strategische parlementaire vragen. "In feite is dit tijdverlies, zowel voor ambtenaren als politici. Laten we meteen open kaart spelen", aldus Meuleman. (Belga)