Die lange termijn kan een probleem vormen indien er patiënten betrokken zijn die tussen leven en dood zweven en zo snel mogelijk een nieuwe behandeling moeten krijgen. Om daaraan tegemoet te komen, werkte minister Onkelinx een spoedprocedure uit, waardoor patiënten sneller toegang tot bepaalde specialiteiten zullen krijgen. In uitzonderlijke gevallen zal de procedure ook kunnen dienen om experimentele geneesmiddelen te gebruiken voor andere indicaties dan diegene waarvoor ze worden terugbetaald. Hoe zal de procedure er uitzien? Het bedrijf dient bij het Riziv een aanvraag in, waarna het geneesmiddelenagentschap drie maanden de tijd krijgt om een wetenschappelijk advies te verstrekken. Van zodra het agentschap het dossier voor onderzoek aanvaardt, zullen de eerste patiënten al kunnen vragen om het te mogen gebruiken. In afwachting van de toegang tot terugbetaling, zal het bedrijf de behandelingskosten op zich nemen. Indien er een positief advies komt, krijgt het Riziv drie maanden om te beslissen of en aan wie het geneesmiddel zal worden terugbetaald. Indien het Riziv de terugbetaling weigert, dat engageert het geneesmiddelenbedrijf zich ertoe patiënten die al met een behandeling zijn begonnen, gratis te blijven behandelen. (Belga)

Die lange termijn kan een probleem vormen indien er patiënten betrokken zijn die tussen leven en dood zweven en zo snel mogelijk een nieuwe behandeling moeten krijgen. Om daaraan tegemoet te komen, werkte minister Onkelinx een spoedprocedure uit, waardoor patiënten sneller toegang tot bepaalde specialiteiten zullen krijgen. In uitzonderlijke gevallen zal de procedure ook kunnen dienen om experimentele geneesmiddelen te gebruiken voor andere indicaties dan diegene waarvoor ze worden terugbetaald. Hoe zal de procedure er uitzien? Het bedrijf dient bij het Riziv een aanvraag in, waarna het geneesmiddelenagentschap drie maanden de tijd krijgt om een wetenschappelijk advies te verstrekken. Van zodra het agentschap het dossier voor onderzoek aanvaardt, zullen de eerste patiënten al kunnen vragen om het te mogen gebruiken. In afwachting van de toegang tot terugbetaling, zal het bedrijf de behandelingskosten op zich nemen. Indien er een positief advies komt, krijgt het Riziv drie maanden om te beslissen of en aan wie het geneesmiddel zal worden terugbetaald. Indien het Riziv de terugbetaling weigert, dat engageert het geneesmiddelenbedrijf zich ertoe patiënten die al met een behandeling zijn begonnen, gratis te blijven behandelen. (Belga)