Volgens Vlaams minister van Leefmilieu en Omgeving Joke Schauvliege kost komt aan deze cijfers op basis van de extrapolatie voor heel Vlaanderen van de gegevens van 64 gemeenten en enkele Vlaamse agentschappen. 'Voor de andere jaren zijn er geen cijfers beschikbaar voor Vlaanderen. Het bepalen van de juiste hoeveelheid zwerfvuil en de kostprijs van de opruiming is statistisch gezien immers een heel moeilijke oefening', aldus de minister.

Voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten werd een operationeel plan opgemaakt voor de periode 2016-2018. 'Voor zwerfvuil wordt verder gebouwd op de integrale aanpak via de vijf pijlers infrastructuur, communicatie, handhaving, participatie en omgeving. Inzake sluikstorten zal een beleid worden uitgebouwd op basis van een studie naar het fenomeen waar onder andere gekeken wordt naar de daders, samenstelling, locaties en dergelijke', aldus de minister.

Volgens Vlaams minister van Leefmilieu en Omgeving Joke Schauvliege kost komt aan deze cijfers op basis van de extrapolatie voor heel Vlaanderen van de gegevens van 64 gemeenten en enkele Vlaamse agentschappen. 'Voor de andere jaren zijn er geen cijfers beschikbaar voor Vlaanderen. Het bepalen van de juiste hoeveelheid zwerfvuil en de kostprijs van de opruiming is statistisch gezien immers een heel moeilijke oefening', aldus de minister. Voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten werd een operationeel plan opgemaakt voor de periode 2016-2018. 'Voor zwerfvuil wordt verder gebouwd op de integrale aanpak via de vijf pijlers infrastructuur, communicatie, handhaving, participatie en omgeving. Inzake sluikstorten zal een beleid worden uitgebouwd op basis van een studie naar het fenomeen waar onder andere gekeken wordt naar de daders, samenstelling, locaties en dergelijke', aldus de minister.