In de bevoegde commissie van het Vlaams parlement werd dinsdag het rapport besproken dat de Vlaamse intercommunales in beeld brengt. Daaruit blijkt dat de Vlaamse gemeenten rechtstreeks participeren in 98 structuren. Deze structuren participeren op hun beurt in 55 rechtspersonen, die op hun beurt nog eens een participatie hebben in 22 structuren.

Veel van die intercommunales tellen meer dan vijftien leden in de raad van bestuur, wat dus in strijd is met de nieuwe regels. Minstens 925 mandaten zullen om die reden moeten verdwijnen, maar dat cijfer houdt nog geen rekening met de onderliggende structuren.

Ook de directies zullen in sommige structuren moeten inkrimpen. Het aantal directieleden mag immers slechts een derde van het aantal leden in de raad van bestuur bedragen, in de meeste gevallen dus vijf.

In de bevoegde commissie van het Vlaams parlement werd dinsdag het rapport besproken dat de Vlaamse intercommunales in beeld brengt. Daaruit blijkt dat de Vlaamse gemeenten rechtstreeks participeren in 98 structuren. Deze structuren participeren op hun beurt in 55 rechtspersonen, die op hun beurt nog eens een participatie hebben in 22 structuren. Veel van die intercommunales tellen meer dan vijftien leden in de raad van bestuur, wat dus in strijd is met de nieuwe regels. Minstens 925 mandaten zullen om die reden moeten verdwijnen, maar dat cijfer houdt nog geen rekening met de onderliggende structuren. Ook de directies zullen in sommige structuren moeten inkrimpen. Het aantal directieleden mag immers slechts een derde van het aantal leden in de raad van bestuur bedragen, in de meeste gevallen dus vijf.