Dinsdagochtend zei premier Charles Michel dat het investeringspact tegen 2030 zo'n 30 miljard Euro moet opleveren. Daarmee verdubbelt de premier zijn ambitie ten opzicht van de huidige projecten, die ook 30 miljard aan investeringen zouden moeten omvatten.

De bedoeling van het investeringspact is om de economie aan te zwengelen en jobs te creëren. Uit studies blijkt dat de investeringsgraad in ons land lager ligt dan gemiddeld in de Europese Unie. Het pact bevat een reeks aangekondigde investeringen zoals investeringen in het leger en het spoor of de bouw van windmolenparken op zee.

Het pact moet zorgen voor nieuwe investeringen of plannen die wat aanslepen een nieuwe boost geven. Het initiatief spitst zich toe op vijf domeinen: mobiliteit, energie, gezondheidszorg, autoriteit en infrastructuur van de staat en digitale agenda. Eind maart stelde de premier een strategisch comité voor dat het pact moet aansturen. Dat comité lijst nu de sterktes en zwaktes van ons land op en zal aanbevelingen doen. Voor 21 juli wordt een eerste rapport verwacht.

Een eerste inventaris van opgelijste projecten is goed voor zowat 30 miljard euro aan investeringen. Premier Michel heeft de ambitie om dat bedrag verhoogd te zien tot 60 miljard euro tegen 2030. Een dergelijk investeringsbedrag kunnen mobiliseren zou 'onuitgegeven' zijn voor ons land. De financiering van die projecten komt zowel van de overheid, de privésector als van een samenwerking tussen die twee.

De premier hoopt ook spaargeld te kunnen mobiliseren voor de reële economie. Voor het pact overlegt de federale regering met de deelstaten. Michel wil nog dit jaar een speciale vergadering van het Overlegcomité (het officiële overlegorgaan tussen de verschillende regeringen) wijden aan het investeringspact.

Bij de voorstelling van de eerste investeringsprojecten, kwam er heel wat kritiek op het plan van Michel. De geplande projecten zouden deels bestaan uit reeds voorziene investeringen, en het totale plaatje zou niet ambitieus genoeg zijn, klonk het bij economen en oppositie.

Dinsdagochtend zei premier Charles Michel dat het investeringspact tegen 2030 zo'n 30 miljard Euro moet opleveren. Daarmee verdubbelt de premier zijn ambitie ten opzicht van de huidige projecten, die ook 30 miljard aan investeringen zouden moeten omvatten. De bedoeling van het investeringspact is om de economie aan te zwengelen en jobs te creëren. Uit studies blijkt dat de investeringsgraad in ons land lager ligt dan gemiddeld in de Europese Unie. Het pact bevat een reeks aangekondigde investeringen zoals investeringen in het leger en het spoor of de bouw van windmolenparken op zee. Het pact moet zorgen voor nieuwe investeringen of plannen die wat aanslepen een nieuwe boost geven. Het initiatief spitst zich toe op vijf domeinen: mobiliteit, energie, gezondheidszorg, autoriteit en infrastructuur van de staat en digitale agenda. Eind maart stelde de premier een strategisch comité voor dat het pact moet aansturen. Dat comité lijst nu de sterktes en zwaktes van ons land op en zal aanbevelingen doen. Voor 21 juli wordt een eerste rapport verwacht. Een eerste inventaris van opgelijste projecten is goed voor zowat 30 miljard euro aan investeringen. Premier Michel heeft de ambitie om dat bedrag verhoogd te zien tot 60 miljard euro tegen 2030. Een dergelijk investeringsbedrag kunnen mobiliseren zou 'onuitgegeven' zijn voor ons land. De financiering van die projecten komt zowel van de overheid, de privésector als van een samenwerking tussen die twee. De premier hoopt ook spaargeld te kunnen mobiliseren voor de reële economie. Voor het pact overlegt de federale regering met de deelstaten. Michel wil nog dit jaar een speciale vergadering van het Overlegcomité (het officiële overlegorgaan tussen de verschillende regeringen) wijden aan het investeringspact.Bij de voorstelling van de eerste investeringsprojecten, kwam er heel wat kritiek op het plan van Michel. De geplande projecten zouden deels bestaan uit reeds voorziene investeringen, en het totale plaatje zou niet ambitieus genoeg zijn, klonk het bij economen en oppositie.