Geert Bourgeois trekt omstreden boskaart terug in

19/05/17 om 17:47 - Bijgewerkt op 20/05/17 om 05:24

Bron: Belga

De voorbije weken trokken heel wat burgemeesters aan de alarmbel omdat de kaart grondige fouten bevat. Volgens minister van Leefmilieu Joke Schauvliege was ze "de enige die kanttekeningen heeft geplaatst bij de consequenties van de geplande bosbescherming."

Geert Bourgeois trekt omstreden boskaart terug in

© Belga

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) trekt de boskaart, die de bescherming van 12.000 ha zonevreemde bossen vastlegt, in en zet het openbaar onderzoek stop. Tegen de kaart was vooral vanuit Limburg en Antwerpen protest gerezen van mensen die vreesden niet meer te kunnen bouwen op een perceel, omdat dat op de kaart terechtkwam. "Het was nooit de bedoeling om mensen in hun eigendom te raken", zegt Bourgeois.

Het vastleggen van de boskaart had heel wat voeten in de aarde. Onlangs keurde de Vlaamse regering die goed en startte ze het openbaar onderzoek op. De voorbije week trokken een aantal burgemeesters, vooral uit Limburg, aan de alarmbel.

Heel wat mensen zijn ongerust dat ze hun bouwrechten gaan verliezen. Bourgeois grijpt nu in. "Het kan niet dat mensen die bouwplannen en een vergunning hadden, dat nu niet meer kunnen. Dit druist in tegen mijn rechtsgevoel. Het is mijn voorstel om de kaart weer in te trekken en het openbaar onderzoek stop te zetten.

Er moet dus een nieuwe kaart komen, met een openbaar onderzoek dat langer loopt dan 60 dagen en waarbij de betrokkenen individueel worden aangeschreven", zegt hij. Bourgeois wil de criteria voor waardevolle bossen weer optrekken. "Een perceel in een verkaveling waar enkele bomen op staan, kan nooit een waardevol bos zijn. De minimale oppervlakte van een bos moet dus groter worden", aldus Bourgeois.

"Donderdag is gebleken dat het aantal fouten op de boskaart uit de hand loopt. Ze zijn zeer, zeer talrijk." Dat zegt parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) in reactie op de beslissing om de kaart in te trekken. "In 90 procent van de mails die mij bereiken kan ik zeggen dat het betrokken perceel niet op de boskaart thuis hoort", aldus Vandaele. "Die mensen kan ik geruststellen. Ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven bij Geert Bourgeois. Je vertrekt met iets waarvoor je nooit een draagvlak kan krijgen."

N-VA heeft zich nochtans steeds loyaal opgesteld in de regering, vindt het parlementslid. "Maar Joke Schauvliege stelt een kaart op en je merkt dat die vanaf dag één redelijk georkestreerd wordt aangevallen door twee collega's uit de meerderheid. Terwijl wij het openbaar onderzoek wilden afwachten." Vandaele verwacht dat het een tijd zal duren voor er een nieuwe kaart komt. "Het zal opnieuw een werk van lange adem zijn. Men zal ook de boer op moeten, ter plaatse gaan kijken", besluit hij. De oorspronkelijke kaart werd immers grotendeels op basis van luchtfoto's gemaakt.

Volgens Joke Schauvliege is de intrekking inderdaad een initiatief van de minister-president. "Ik ben blij dat de redelijkheid blijkbaar is teruggekeerd, hoewel het geen beslissing van de Vlaamse regering betreft", zegt ze. "Ik stel voor dat het parlement nu de criteria voor de boskaart aanpast, zodat we tot een evenwichtiger resultaat kunnen komen."

De minister stelt dat zij altijd op de consequenties heeft gewezen, maar daardoor in een bepaald daglicht werd gesteld. "Sommigen stonden in het parlement zelfs met een bijl te zwaaien", brengt Schauvliege in herinnering. "Ik was de enige die kanttekeningen heeft geplaatst bij de consequenties van de geplande bosbescherming en ben weggezet als een bosbarbaar."

Voka-Kamer van Koophandel Limburg én de Confederatie Bouw in dezelfde provincie zijn vrijdag opgelucht over de beslissing van Vlaams minister-president Geert Bourgeois om de nieuwe boskaart in te trekken. "Dit is een verstandige beslissing. Het kan niet dat zonevreemde bossen voorrang krijgen op onze economische welvaart", zeggen beide belangenorganisaties in een gezamenlijk persbericht.

Voka en de Confederatie Bouw reageerden eerder deze week al kritisch op de maatregel van de Vlaamse regering om 12.000 hectare zonevreemde bossen te beschermen. "Dat betekende dat 502 hectare aan Vlaamse industriegronden, waarvan maar liefst 311 hectare in Limburg, konden veranderen in bossen. Ondernemingen zouden met andere woorden niet langer kunnen bouwen of uitbreiden op die percelen.

Tevens hield dit een aanzienlijk waardeverlies in waar slechts een beperkte schadevergoeding tegenover zou staan. Tot slot bemoeilijkte de maatregel ook strategische dossiers als Lummen Zuid, de uitbreiding Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren en het tracé van de Limburgse Noord-Zuidverbinding".

Oppositiepartij sp.a is blij met de aankondiging van minister-president Geert Bourgeois dat de kaart met beschermde zonevreemde bossen wordt ingetrokken. "Die kaart trok op niks", zegt sp.a-parlementslid Bruno Tobback. Hij hoopt dat minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) nu werk maakt van een "echte kaart, met objectieve gegevens" en zorgt "voor de nodige begeleidende maatregelen". Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke heeft dan weer vragen bij de samenhang van de Vlaamse regering.

"Op zich is een goede zaak dat die kaart ingetrokken wordt. Want die kaart trok op niks, en de begeleiding was navenant", zegt Tobback. Hij hoopt wel dat er snel een goede boskaart komt. "In Vlaanderen is er 40.000 ha zonevreemd bos, waarvan een groot deel zeer waardevol blijkt en bescherming verdient". Volgens Tobback moet de nieuwe kaart er op basis van objectieve gegevens komen, die de administratie ter plekke moet vaststellen. "Ga op het terrein. Zo groot is Vlaanderen niet. Men kan perfect gaan vaststellen waar welke bomen staan".

Tobback pleit voor "begeleidende maatregelen" en eerlijke compensaties voor mensen die getroffen zouden worden. "Net zoals bij de betonstop, waar uiteindelijk 40.000 bouwgronden niet bebouwd zullen kunnen worden, moet je ervoor zorgen dat de mensen niet enkel onteigend worden, maar ook eerlijk vergoed worden, zonder dat je anderzijds speculatie in de hand werkt", zegt Tobback.

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke heeft dan weer vragen bij de samenhang van de Vlaamse regering. "De minister-president die intervenieert in de bevoegdheid van één van zijn vakministers zonder dat deze van iets weet? Dat is ongezien", zegt Vandenbroucke. "Het schouwspel van vandaag toont aan dat deze regering niet in staat is om een natuur- en bosbeleid te voeren dat rechtszekerheid biedt en onze bossen beschermt.

Ze heeft er zelfs geen begin van een visie op. Daarnaast is ook duidelijk dat het wantrouwen tussen de regeringspartijen totaal is", aldus Vandenbroucke, die over de kwestie een actualiteitsdebat wil in het Vlaams Parlement.

Onze partners