Maandagavond kwamen de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie in Luxemburg samen om een gemeenschappelijke aanpak op vlak van cybersecurity te bediscussiëren. De Raad kwam overeen een kader op te zetten voor een gezamenlijke diplomatieke EU-respons op kwaadwillige cyberactiviteiten, het instrumentarium voor cyberdiplomatie. Op deze raad gaven ze groen licht aan hun 'gezamenlijke diplomatieke respons op kwaadwillige cyberactiviteiten'.

Als vreemde mogendheden of andere, zogenaamd niet-statelijke actoren een cyberaanval tegen een Europees doelwit ondernemen, mogen ze zich aan maatregelen verwachten die de EU normaal gezien voorbehoudt voor meer conventionele praktijken. Als dat nodig zou blijken, zijn sancties zeker een optie, luidt het in een mededeling.

Maar hoe dan ook zal de respons 'in verhouding staan tot de reikwijdte, de omvang, de duur, de intensiteit, de complexiteit, de verfijning en de impact van de cyberactiviteit'. De EU toont zich bezorgd over de toegenomen capaciteit en bereidheid van overheden en anderen om via cyberaanvallen hun agenda te realiseren. Ze bevestigt wel haar gehechtheid aan de vreedzame beslechting van internationale geschillen in cyberspace.

Maandagavond kwamen de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie in Luxemburg samen om een gemeenschappelijke aanpak op vlak van cybersecurity te bediscussiëren. De Raad kwam overeen een kader op te zetten voor een gezamenlijke diplomatieke EU-respons op kwaadwillige cyberactiviteiten, het instrumentarium voor cyberdiplomatie. Op deze raad gaven ze groen licht aan hun 'gezamenlijke diplomatieke respons op kwaadwillige cyberactiviteiten'. Als vreemde mogendheden of andere, zogenaamd niet-statelijke actoren een cyberaanval tegen een Europees doelwit ondernemen, mogen ze zich aan maatregelen verwachten die de EU normaal gezien voorbehoudt voor meer conventionele praktijken. Als dat nodig zou blijken, zijn sancties zeker een optie, luidt het in een mededeling. Maar hoe dan ook zal de respons 'in verhouding staan tot de reikwijdte, de omvang, de duur, de intensiteit, de complexiteit, de verfijning en de impact van de cyberactiviteit'. De EU toont zich bezorgd over de toegenomen capaciteit en bereidheid van overheden en anderen om via cyberaanvallen hun agenda te realiseren. Ze bevestigt wel haar gehechtheid aan de vreedzame beslechting van internationale geschillen in cyberspace.