Marie Christine Marghem(MR), federaal minister van Energie, wil de bevolking betrekken bij het toekomstig energiebeleid. De minister vergelijkt het initiatief met het referendum in Zwitserland van 21 mei, waarbij meer dan helft van de Zwitsers voor een kernuitstap stemde.
...

Marie Christine Marghem(MR), federaal minister van Energie, wil de bevolking betrekken bij het toekomstig energiebeleid. De minister vergelijkt het initiatief met het referendum in Zwitserland van 21 mei, waarbij meer dan helft van de Zwitsers voor een kernuitstap stemde. Een nationaal referendum is wel een stap te ver - dat zou immers een grondwetswijziging vereisen, aldus Marghem in het RTBF-programma 'A votre avis' op zondag. Zij voorziet een 'grote consultatie' in november over een veelomvattend energiepact. Deze raadpleging verloopt in samenwerking met de regio's.Op Marghems website lezen we dat de consultatie in twee fases zal verlopen. 'Vanaf 3 mei tot 30 juni zullen een honderdtal actoren van de energiewereld worden geraadpleegd.' Op basis van die ronde zal men een gemeenschappelijk voorstel opstellen en voorleggen aan de burgers 'via een participatieve website'.Federaal parlementslid Kristof Calvo (Groen) wil vooral resultaten zien. 'Het energiepact is broodnodig. Het zal op een groot maatschappelijk draagvlak moeten kunnen rekenen. Ik kan dus alleen maar toejuichen dat de energieministers er een participatieproject aan koppelen.' 'We hebben nu geen kompas rond energiebeleid en weten dus niet waar we naartoe gaan. De contouren van een volksraadpleging zijn me niet duidelijk, de relevantie ervan wel,' aldus Calvo.Volgens het kabinet van minister Marghem is het nochtans duidelijk. 'We bevragen nu een 100-tal stakeholders. Tijdens de zomer zal een werkgroep hun antwoorden analyseren. Die analyse legt men vervolgens voor aan de bevoegde ministers. Daarop volgt dan de openbare raadpleging via internet, waaraan iedereen kan participeren.'Wat moeten we bij zo'n website voorstellen? 'De uitwerking ligt nog niet vast, maar we zullen er wellicht een laagdrempelige website van maken met enkele duidelijke vragen. We bieden de deelnemers ook de kans om eigen ideeën of grieven te uiten,' klinkt het bij de woordvoerster van minister Marghem.'Druk op de ketel'Bond Beter Leefmilieu (BBL) is een van de partners die in de eerste ronde geconsulteerd worden. Ze vinden het 'een goede zaak' dat alle energieministers met de belangengroepen rond de tafel willen zitten, maar volgens woordvoerster Sara Van Dyck schort er wat aan de manier waarop dat gebeurt. 'Nu krijgt elke bevraagde organisatie een gigantisch lange vragenlijst toegestuurd. Er zijn ook heel wat open vragen bij. Hoe gaat men op basis van al die antwoorden tot een gemeenschappelijke visie komen?' 'Er moet een pact komen, maar ik heb vragen bij deze manier van werken. Vooraleer je meedoet aan zo'n participatie weet je als partner graag waaraan je begint. Het is onduidelijk op welke manier we zullen betrokken worden na de bevraging.' Het kabinet-Marghem wenst niet op de zaken vooruit te lopen. 'Laten we eerst het syntheserapport van de werkgroep afwachten.' De BBL wil naar eigen zeggen vooral resultaten zien. 'De kernuitstap staat gepland voor 2025: dat is als het ware morgen al. Er zit druk op de ketel. Tegen het einde van dit jaar moet ons land een energie-klimaatplan voorstellen aan de Europese Commissie. De tijd dringt dus.' Kristof Calvo hoopt dit jaar nog op een voldragen energiepact. 'We zijn al lang aan het wachten. Ik hoop dat het nu oprecht is en dat alle partnres op een ernstige manier worden betrokken.' Het kabinet-Marghem verwacht de definitieve goedkeuring van het pact tegen eind december. Tekort aan investeringenDe Europese Commissie vraagt aan ons land tegen eind dit jaar een energie- en klimaatplan voor te leggen dat aan de doelstellingen van 2030 tegemoet komt. De Europese lidstaten zijn al eerder akkoord gegaan met de concrete inspanningen die Europa vraagt. De landen beloofden onder meer om 27 procent van alle energieconsumptie uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2030. Daarnaast zou men 40 procent minder broeikasgassen mogen uitstoten in vergelijking met de waarden in 1990. Volgens de Commissie zouden de lidstaten gezamenlijk tot 38 miljard euro moeten investeren indien ze in hun opzet willen slagen. Een belangrijk onderdeel van het energiepact is de kernuitstap. Het was de paars-groene regering Verhofstadt die in 2003 als eerste een kernuitstap per wet vastlegde. In 2009 besloot toenmalig minister van Energie Paul Magnette (PS) de uitstap echter uit te stellen tot 2025. De eerste kernreactor die zou stoppen is Doel 3, op 1 oktober 2022. Op 1 december 2025 zou met de sluiting van Doel 2 elke nucleaire activiteit moeten ophouden in België. Vorig jaar beval het Internationaal Energie Agentschap (IEA) ons land nog aan om de kernuitstap te herbekijken. Volgens dit OESO-agentschap kampt België met een tekort aan investeringen in hernieuwbare energie. Zulke investeringen zijn noodzakelijk, omdat de voorgestelde kernuitstap de stroomcapaciteit aanzienlijk zal doen dalen.