Politiediensten onvoldoende voorbereid op noodsituaties

(Belga) De Belgische politiediensten zijn volgens een rapport van het Comité P onvoldoende voorbereid op noodsituaties. Interventieplannen, evaluaties en communicatiesystemen ontbreken, zo schrijft De Tijd.

Het Comité P onderzocht of de politie goed georganiseerd is om tussenbeide te komen bij noodsituaties, bijvoorbeeld treinongevallen, zware gasontploffingen of aanslagen. In het eindrapport stelt het Comité P vast dat er veel mankementen zijn. Bij een eerste rondvraag in 2009 stelde het Comité vast dat het organiseren van noodoefeningen nog lang niet overal gebeurde. In sommige gevallen zijn de oefening en scenario’s al vooraf bekend bij de politiediensten die deelnemen. In 2011 en 2012 gebeurden er al meer noodoefeningen (429), maar de politie trekt er veel te weinig lessen uit. Van die 429 noodoefeningen vond het Comité P bij de bevoegde coördinatiediensten slechts 59 evaluatieverslagen terug (13 procent). Ons land heeft volgens het Comité P een instelling nodig die wel lessen trekt, ook preventief. In Nederland is er bijvoorbeeld zo’n instituut dat systematisch evaluaties uitvoert en adviezen uitstuurt. Ook moet er een digitaal informatieplatform voor noodsituaties komen. Voorts stelt de controledienst vast dat het Astrid-communicatienet het soms laat afweten, dat het bij de politiediensten niet altijd duidelijk is wie de leiding moet nemen en dat er soms spraakverwarring is tussen politie, brandweer en de overige hulpdiensten. (Belga)

Partner Content