Politiebonden afwachtend tot gematigd positief

(Belga) De politievakbonden reageren woensdag afwachtend op het federaal akkoord over de politiehervorming. Verschillende bonden hadden alvast liever slechts één directeur overgehouden per gerechtelijk arrondissement. Ze zetten zich ook schrap voor de gesprekken over het sociale luik, “waarover nog geen duidelijkheid bestaat”.

“We zijn tevreden dat er eindelijk knopen zijn doorgehakt, want het heeft allemaal lang geduurd, wat voor heel wat onrust zorgde”, klinkt het bij ACV Politie. De christelijke bond waarschuwt dat ze zal waken over de begeleiding van het personeel, maar kan zich wel neerleggen bij de keuze van het kernkabinet voor twee directeurs per arrondissement. Bij het ACOD “betreurt” men die keuze dan weer. “Er is inderdaad een daling van het aantal mandaten, maar het gebrek aan eenheid van gezag blijft wel bestaan.” De grote principes zijn nu vastgelegd, maar tal van zaken moeten nog grondig worden uitgewerkt én onderhandeld met de vakbonden, besluit de VSOA. Zo zal het vrij syndicaat de nadruk blijven leggen op de capaciteit op het terrein, net als op de sociale maatregelen voor het personeel. Ook de NSPV wacht voorlopig af. “Dit is een catalogus van intenties, zonder duidelijkheid over hoe het in de praktijk zal gebeuren.” Dat het personeel bijvoorbeeld flexibeler inzetbaar zal zijn, wat voor sommigen een nieuwe werkplek kan betekenen, maakt overleg zeker nog nodig, luidt het. De meest positieve noot klinkt bij Sypol.be. De kleine, voorlopig niet-representatieve organisatie trok stevig van leer tegen het plan van commissaris-generaal Catherine De Bolle en is dan ook “blij” dat “de rede en het verstand het gehaald hebben”. De stakingsaanzegging zal “herbekeken” worden, klinkt het nog. (Belga)

Partner Content