Politie roept op tot ‘wederzijds respect’

Vakbonden federale politie dienen stakingsaanzegging in om betere bescherming te eisen © belga

De federale en de lokale politie roepen in een open brief op tot ‘solidariteit, sereniteit en maturiteit’ en vragen om wederzijds respect nu het debat over politiegeweld ook in België is aangewakkerd. Volgens de politieorganisaties wordt er onterecht veralgemeend.

‘Beklijvende beelden van bepaalde politie-interventies gaan de wereld rond en leiden terecht tot verontwaardigde reacties. Ook wij als politie zijn verontwaardigd’, klinkt het in de open brief van de politietop.

De politie roept echter op om niet te veralgemenen en ‘het ongenuanceerd transponeren’ van wat elders gebeurt naar ons land na te laten. Volgens de politieorganisaties zet de huidige context ook aan tot fysiek of verbaal geweld tegen politie en medeburgers. ‘Dit is ongehoord en onaanvaardbaar, net zo min als ongewettigd gebruik van dwang of ongepaste uitlatingen door politie dat zijn’, luidt het.

‘Geen structureel racisme’

De politie benadrukt dat zij verantwoording moeten afleggen aan overheden en verschillende controle-instanties. ‘Ook op het vlak van racisme. Daarbij willen we zeer duidelijk stellen: er is geen structureel probleem van racisme binnen de politie’, klinkt het in de brief. Racistische uitlatingen worden aldus gerechtelijk of tuchtrechtelijk aangepakt. De politie zegt wel te willen luisteren naar externe actoren om de dingen bespreekbaar te maken. ‘Hun eventuele aanbevelingen verdienen ook onze reflectie en nodigen uit tot een beargumenteerd debat. Wij staan immers voor een open organisatie met respect voor iedereen, en dit respect verwachten we ook ten aanzien van onze politiecollega’s.’

Partner Content