De bizons in het Yellowstone National Park vormen de enige genetisch zuivere populatie in de hele VS, die de massaslachting in de negentiende eeuw overleefd heeft. Momenteel grazen er zo'n 4.900 bizons in het enorme natuurpark, maar dat aantal wordt dus met bijna een vijfde verminderd.

Een populatie van 3.000 tot 3.500 dieren zou nog beter zijn, omdat die kan overleven in het park zonder bijkomende voeding, en toch groot genoeg is om genetische diversiteit te garanderen en prooi voor de vleeseters in het park te vormen.

Vooral bizons die het buiten de grenzen van het park gaan zoeken, zullen afgemaakt worden. Ongeveer de helft van de bizons in Yellowstone is besmet met brucellose, een ziekte die onder meer miskramen veroorzaakt bij runderen. Veehouders rond het park vrezen dat ook hun koeien besmet zullen raken.

Indianenreservaten

Sinds de introductie van de beheersplannen in 2002 zijn al duizenden bizons afgemaakt in en rond het park. Maar als het van de Amerikaanse parkdiensten afhangt, draaft de bizon binnenkort weer vrij rond op de Amerikaanse prairie.

Ooit graasden miljoenen bizons op de uitgestrekte vlakten in het westen van de VS, maar de dieren zijn er sinds het einde van de negentiende eeuw niet meer geweest. Het parkbeheer van Yellowstone wil daar in samenwerking met inheemse groeperingen en milieuactivisten verandering in brengen en het dier opnieuw introduceren in zijn voormalige habitat.

In de voorbije jaren zijn al enkele tientallen dieren verhuisd naar twee indianenreservaten in Montana, en een recent rapport van de Amerikaanse overheid besluit dat de dieren mogelijk opnieuw uitgezet kunnen worden in onder meer Colorado, Arizona, New Mexico, Nebraska and South Dakota, zonder daarbij een gevaar te vormen voor het vee. (IPS)

De bizons in het Yellowstone National Park vormen de enige genetisch zuivere populatie in de hele VS, die de massaslachting in de negentiende eeuw overleefd heeft. Momenteel grazen er zo'n 4.900 bizons in het enorme natuurpark, maar dat aantal wordt dus met bijna een vijfde verminderd.Een populatie van 3.000 tot 3.500 dieren zou nog beter zijn, omdat die kan overleven in het park zonder bijkomende voeding, en toch groot genoeg is om genetische diversiteit te garanderen en prooi voor de vleeseters in het park te vormen.Vooral bizons die het buiten de grenzen van het park gaan zoeken, zullen afgemaakt worden. Ongeveer de helft van de bizons in Yellowstone is besmet met brucellose, een ziekte die onder meer miskramen veroorzaakt bij runderen. Veehouders rond het park vrezen dat ook hun koeien besmet zullen raken.Sinds de introductie van de beheersplannen in 2002 zijn al duizenden bizons afgemaakt in en rond het park. Maar als het van de Amerikaanse parkdiensten afhangt, draaft de bizon binnenkort weer vrij rond op de Amerikaanse prairie.Ooit graasden miljoenen bizons op de uitgestrekte vlakten in het westen van de VS, maar de dieren zijn er sinds het einde van de negentiende eeuw niet meer geweest. Het parkbeheer van Yellowstone wil daar in samenwerking met inheemse groeperingen en milieuactivisten verandering in brengen en het dier opnieuw introduceren in zijn voormalige habitat.In de voorbije jaren zijn al enkele tientallen dieren verhuisd naar twee indianenreservaten in Montana, en een recent rapport van de Amerikaanse overheid besluit dat de dieren mogelijk opnieuw uitgezet kunnen worden in onder meer Colorado, Arizona, New Mexico, Nebraska and South Dakota, zonder daarbij een gevaar te vormen voor het vee. (IPS)