Er is al voorspeld dat we in onze contreien de volgende halve eeuw geregeld met koude winters te maken zullen krijgen, omdat bepaalde atmosferische verschijnselen onder invloed van het broeikaseffect meer noordelijke - en dus koudere - winden in onze richting zullen stuwen.

Overstromingen

Het vakblad Climate Dynamics doet er nog een schepje bovenop. Op basis van een verfijning van klimaatmodellen stellen wetenschappers dat, in tegenstelling tot wat tot dusver werd aangenomen, stormen in de noordelijke hemisfeer niet overwegend in de richting van de pool zouden snellen, maar dat ze in een aantal gevallen een zuidelijke koers zouden volgen. Daarbij zouden ze meer regen uitstorten over grote delen van West- en Centraal-Europa, met een grote kans op overstromingen als gevolg.

Broeikasgassen

De nieuwe inzichten vloeien voort uit het inbouwen in klimaatsimulaties van gegevens over wat er gebeurt in de middelste lagen van de atmosfeer onder invloed van een verhoging van de hoeveelheid broeikasgassen. Blijkbaar beïnvloeden de veranderingen ook circulaties in die lagen, en hebben die een invloed op ons weer. Het is al bij al geen verheugend vooruitzicht. (DD)

Er is al voorspeld dat we in onze contreien de volgende halve eeuw geregeld met koude winters te maken zullen krijgen, omdat bepaalde atmosferische verschijnselen onder invloed van het broeikaseffect meer noordelijke - en dus koudere - winden in onze richting zullen stuwen. Overstromingen Het vakblad Climate Dynamics doet er nog een schepje bovenop. Op basis van een verfijning van klimaatmodellen stellen wetenschappers dat, in tegenstelling tot wat tot dusver werd aangenomen, stormen in de noordelijke hemisfeer niet overwegend in de richting van de pool zouden snellen, maar dat ze in een aantal gevallen een zuidelijke koers zouden volgen. Daarbij zouden ze meer regen uitstorten over grote delen van West- en Centraal-Europa, met een grote kans op overstromingen als gevolg. Broeikasgassen De nieuwe inzichten vloeien voort uit het inbouwen in klimaatsimulaties van gegevens over wat er gebeurt in de middelste lagen van de atmosfeer onder invloed van een verhoging van de hoeveelheid broeikasgassen. Blijkbaar beïnvloeden de veranderingen ook circulaties in die lagen, en hebben die een invloed op ons weer. Het is al bij al geen verheugend vooruitzicht. (DD)