De meest recente cijfers over de CO2-uitsoot door verbranding van fossiele brandstoffen en industriële processen in 2015 tonen voor de eerste keer in een periode van economische groei aan dat de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer wordt gepompt de twee voorbije jaren stabiel is gebleven.

Wetenschappers menen echter dat deze ongeziene trend bijna volledig te danken is aan de mindere economische groei in China, de grootste vervuiler ter wereld. De stagnering zal wellicht van korte duur zijn aangezien de economie van het energievretende China langzaam weer zal aantrekken.

Verwacht wordt dat ook India en andere ontwikkelingslanden de komende jaren meer kolen zullen verbranden waardoor de wereldwijde uitstoot weer zal stijgen en de huidige vertraging enkel maar een 'knikje' in de curve zal zijn, aldus wetenschappers. India bevindt zich nu op het punt waarop China zich in de jaren 90 bevond.

Uitstootpiek

'Met twee jaar van atypische uitstootgroei, lijkt het alsof het traject van de wereldwijde uitstoot tijdelijk gewijzigd is', zegt professor Corinne Le Quéré, directeur van het Britse Tyndall Centre van de University of East Anglia, en hoofdauteur van de studie die tijdens de klimaattop in Parijs werd voorgesteld.

'Het is onwaarschijnlijk dat de uitstootpiek voorgoed voorbij is omdat de energienoden van groeiende economieën nog steeds hoofdzakelijk steunen op kolengebruik en daarnaast de verminderde uitstoot van de industriële landen nog steeds erg bescheiden is', vertelt Le Quéré aan The Independent.

Volgens de professor moet de uitstoot dalen tot bijna nul om klimaatverandering tegen te houden, maar we stoten jaarlijks nog steeds zo'n 35 miljard ton uit, enkel en alleen afkomstig van fossiele brandstoffen en de industrie. Die laatste twee zijn goed voor bijna twee derde van de wereldwijde uitstoot.

De meest recente cijfers over de CO2-uitsoot door verbranding van fossiele brandstoffen en industriële processen in 2015 tonen voor de eerste keer in een periode van economische groei aan dat de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer wordt gepompt de twee voorbije jaren stabiel is gebleven.Wetenschappers menen echter dat deze ongeziene trend bijna volledig te danken is aan de mindere economische groei in China, de grootste vervuiler ter wereld. De stagnering zal wellicht van korte duur zijn aangezien de economie van het energievretende China langzaam weer zal aantrekken. Verwacht wordt dat ook India en andere ontwikkelingslanden de komende jaren meer kolen zullen verbranden waardoor de wereldwijde uitstoot weer zal stijgen en de huidige vertraging enkel maar een 'knikje' in de curve zal zijn, aldus wetenschappers. India bevindt zich nu op het punt waarop China zich in de jaren 90 bevond. 'Met twee jaar van atypische uitstootgroei, lijkt het alsof het traject van de wereldwijde uitstoot tijdelijk gewijzigd is', zegt professor Corinne Le Quéré, directeur van het Britse Tyndall Centre van de University of East Anglia, en hoofdauteur van de studie die tijdens de klimaattop in Parijs werd voorgesteld. 'Het is onwaarschijnlijk dat de uitstootpiek voorgoed voorbij is omdat de energienoden van groeiende economieën nog steeds hoofdzakelijk steunen op kolengebruik en daarnaast de verminderde uitstoot van de industriële landen nog steeds erg bescheiden is', vertelt Le Quéré aan The Independent. Volgens de professor moet de uitstoot dalen tot bijna nul om klimaatverandering tegen te houden, maar we stoten jaarlijks nog steeds zo'n 35 miljard ton uit, enkel en alleen afkomstig van fossiele brandstoffen en de industrie. Die laatste twee zijn goed voor bijna twee derde van de wereldwijde uitstoot.