Wereldwijd worden oceanen bedreigd door vervuilingen, overbevissing en verzuring door een stijging van de CO2. Hoewel alle landen het er over eens zijn dat gezonde oceanen cruciaal zijn voor de mens, spelen er tegengestelde belangen. Deze bemoeilijken internationale afspraken.
...

Wereldwijd worden oceanen bedreigd door vervuilingen, overbevissing en verzuring door een stijging van de CO2. Hoewel alle landen het er over eens zijn dat gezonde oceanen cruciaal zijn voor de mens, spelen er tegengestelde belangen. Deze bemoeilijken internationale afspraken. Gezonde oceanen zijn nochtans van groot belang. Meer dan drie miljard mensen zijn van de biodiversiteit van de zee en van de bronnen aan de kusten afhankelijk voor hun levensonderhoud. Maar 30 procent van de visserijbestanden is quasi uitgeput en meer dan 50 procent wordt maximaal geëxploiteerd. Ecosystemen worden zo in hun voortbestaan bedreigd, maar ook de economie wordt schade toegebracht, vooral in de ontwikkelingslanden, waar 97 procent van de kleine vissers leven. De oceanen spelen ook een belangrijke rol bij het in stand houden van het klimaat. Ze produceren de helft van alle zuurstof en absorberen ongeveer 30 procent van de CO2 die door de mens wordt uitgestoten. Maar de afgelopen jaren stijgt de temperatuur van de oceanen en wordt het water steeds zuurder. Dat heeft dramatische gevolgen voor het waterpeil en voor de koraalriffen. Een andere zorg is de industriële vervuiling, die een alarmerend niveau heeft bereikt. Per vierkante kilometer zijn gemiddeld 13.000 plasticdeeltjes terug te vinden. Volgens VN-experts doodt dit afval elk jaar 1 miljoen vogels, 100.000 zeezoogdieren en ontelbaar veel vissen. 1. Tweederde van het totale aardoppervlak wordt ingenomen door water. 80 procent van al het leven op aarde, bevindt zich in de oceanen. 2. Deze oceaangebieden zijn niet gelijk verdeeld over de aardbol. Het noordelijk halfrond omvat veel meer land dan het zuidelijk halfrond. Namelijk 39 procent land in het noorden versus 19 procent in het zuiden. 3. Met een computermodel hebben biologen achterhaald dat als er niets verandert, de zeeën tegen 2048 'leeg' zullen zijn door overbevissing. Volgens een voorspelling van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zal de vraag naar vis de volgende twintig jaar verdubbelen. Nu al levert vis 17 procent van de gegeten dierlijke eiwitten op de wereld.4. Een groot aantal dieren sterft als bijvangst bij de visvangst. In de enorme netten komen onder meer dolfijnen, schildpadden en zeesterren vast te zitten. Volgens de milieuorganisatie Greenpeace wordt er jaarlijks ongeveer tussen de 7 tot 27 miljard kilogram bijvangst terug in het water gegooid. Deze dieren zijn meestal dood of sterven niet veel later.5. De visvangst stelt jaarlijks meer dan 38 miljoen mensen direct tewerk. Ongeveer 90 procent van deze groep werkt op kleinschalige basis in ontwikkelingslanden. 6. Plastic afval dat rondslingert in oceanen doodt jaarlijks 1 miljoen zeevogels, 100.000 zoogdieren en ontelbare vissen. Het duurt bovendien jaren vooraleer de natuur plastic kan afbreken. 7. De helft van de zuurstof op onze planeet wordt in oceanen geproduceerd. Plantaardige plankton zet namelijk CO2 om in zuurstof. Maar dat plantaardig plankton, fytoplankton, sterft af door de opwarming van de oceanen. De afgelopen 50 jaar is de hoeveelheid fytoplankton met 40 procent gedaald. Zo komt de zuurstofproductie in het gedrang. 8. Meer dan 90 procent van de handel tussen verschillende landen en continenten wordt per schip getransporteerd. Ongeveer de helft van de communicatie tussen landen gebeurt via onderwaterkabels. 9. Driekwart van de grootste (en invloedrijkste) steden op aarde is gelegen aan een zee of oceaan. 10. Slechts vijf procent van de wereldwijde oceanen is reeds onderzocht. Eigenlijk zijn wetenschappers veel beter op de hoogte van wat zich afspeelt in de ruimte dan onder het zeeniveau.