In de VS staan Democraten en Republikeinen vaak lijnrecht tegenover elkaar, onder meer als het over de klimaatverandering gaat. De Duke-universiteit wilde nagaan waardoor dat precies komt.

Het antwoord blijkt simpel te zijn: mensen weigeren een probleem te zien omdat de voorgestelde oplossing hen niet bevalt. Hoe meer mensen de oplossing als een bedreiging ervaren, hoe groter de kans dat ze het probleem ontkennen.

Bedreiging

"De voorgestelde oplossing voor een probleem, bijvoorbeeld meer regulering of meer vrije markt, zou geen invloed mogen hebben op het onderkennen van een probleem. Maar toch is dat zo", zegt Troy Campbell, die aan het onderzoek meewerkte. "Mensen zien de oplossing als een grotere bedreiging op korte termijn dan het probleem."

De onderzoekers deden drie experimenten, rond klimaatverandering, luchtvervuiling en inbraak met geweld. Dat gebeurde telkens bij 120 tot 188 mensen.

Bij het experiment rond klimaatverandering moesten de proefpersonen een verklaring lezen waarin stond dat de temperatuur deze eeuw wereldwijd met 3,2 graden Fahrenheit zou stijgen. Vervolgens moesten ze zich uitspreken over een mogelijke oplossing.

CO2-taks

Als de oplossing de nadruk legde op een CO2-taks of een andere vorm van regulering, stelde slechts 22 procent van de Republikeinse proefpersonen dat de temperatuur inderdaad zo sterk zou stijgen. Als de oplossing de rol van vrije markt benadrukte, bijvoorbeeld de ontwikkeling van groene technologie, dan geloofde ineens 55 procent van de Republikeinen dat het inderdaad zoveel warmer zou worden.

Bij de Democraten zagen de onderzoekers geen verschil. Noch meer regulering noch vrije markt had een invloed op het onderkennen van de opwarming van de aarde.

Maar in het experiment over inbraak met geweld was er wel een verschil. Als de oplossing minder strenge wapenwetten inhield, dan hadden Democraten vaker de neiging het aantal inbraken met geweld te minimaliseren. (IPS)

In de VS staan Democraten en Republikeinen vaak lijnrecht tegenover elkaar, onder meer als het over de klimaatverandering gaat. De Duke-universiteit wilde nagaan waardoor dat precies komt.Het antwoord blijkt simpel te zijn: mensen weigeren een probleem te zien omdat de voorgestelde oplossing hen niet bevalt. Hoe meer mensen de oplossing als een bedreiging ervaren, hoe groter de kans dat ze het probleem ontkennen."De voorgestelde oplossing voor een probleem, bijvoorbeeld meer regulering of meer vrije markt, zou geen invloed mogen hebben op het onderkennen van een probleem. Maar toch is dat zo", zegt Troy Campbell, die aan het onderzoek meewerkte. "Mensen zien de oplossing als een grotere bedreiging op korte termijn dan het probleem."De onderzoekers deden drie experimenten, rond klimaatverandering, luchtvervuiling en inbraak met geweld. Dat gebeurde telkens bij 120 tot 188 mensen.Bij het experiment rond klimaatverandering moesten de proefpersonen een verklaring lezen waarin stond dat de temperatuur deze eeuw wereldwijd met 3,2 graden Fahrenheit zou stijgen. Vervolgens moesten ze zich uitspreken over een mogelijke oplossing.Als de oplossing de nadruk legde op een CO2-taks of een andere vorm van regulering, stelde slechts 22 procent van de Republikeinse proefpersonen dat de temperatuur inderdaad zo sterk zou stijgen. Als de oplossing de rol van vrije markt benadrukte, bijvoorbeeld de ontwikkeling van groene technologie, dan geloofde ineens 55 procent van de Republikeinen dat het inderdaad zoveel warmer zou worden.Bij de Democraten zagen de onderzoekers geen verschil. Noch meer regulering noch vrije markt had een invloed op het onderkennen van de opwarming van de aarde.Maar in het experiment over inbraak met geweld was er wel een verschil. Als de oplossing minder strenge wapenwetten inhield, dan hadden Democraten vaker de neiging het aantal inbraken met geweld te minimaliseren. (IPS)