Paul Magnette trekt met realistische doelstellingen naar Rio, maar hoopt niettemin dat de top uitmondt in een stevig politiek engagement dat de ingeslagen weg van duurzame ontwikkeling verder uitstippelt met aandacht voor het milieu, sociale bescherming, waardig werk en de economie.

Normaliter had premier Elio Di Rupo de Belgische honneurs in de Braziliaanse stad waargenomen. Enkele weken terug zag hij evenwel af van zijn bezoek. De moeilijke toestand waarin de eurozone zich momenteel bevindt en de belangrijke Europese top van 28 juni gooiden roet in het eten. Hetzelfde geldt voor vicepremier Steven Vanackere, die eveneens bevoegd is voor Duurzame Ontwikkeling. Hij wordt als minister van Financiën verwacht op de vergaderingen van de Eurogroep en de Ecofin op 21 en 22 juni.

Daarom zal minister Magnette de federale regering vertegenwoordigen. Hij is niet de enige minister die naar Rio afreist. Voor de Waalse regering gaat Jean-Marc Nollet (Ecolo) ter plaatse, terwijl de Brusselse regering Evelyne Huytebroeck uitzendt. Vlaams minister Joke Schauvliege neemt niet aan de top deel. Zij wordt vertegenwoordigd door mensen uit de administratie. Als Belgisch delegatiehoofd zal Magnette aan verschillende high-level bijeenkomsten, rondetafelgesprekken en evenementen deelnemen.

Sociale bescherming, duurzame energie en innovatieve financieringsbronnen
Naast het themaoverschrijdende onderwerp sociale bescherming zal hij zich op nog drie andere onderwerpen focussen. Het gaat om een zitting over de Minst Ontwikkelde Landen (MOL's), steun voor een initiatief van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon over "sustainable energy for all" en een debat over innovatieve financieringsbronnen.

Magnette trekt met realistische doelstellingen de Atlantische Oceaan over. De PS-minister beseft dat de wereld sinds 1992, het jaar waarin de baanbrekende top in Rio plaatsvindt, getroffen is door verschillende crisissen en dat in tijden van economische en financiële crisis, de middelen voor ontwikkelingssamenwerking, milieu en duurzame ontwikkeling vaak als eerste worden opgeofferd tijdens besparingen.

"Daarom hebben veel landen een afwachtende houding ontwikkeld en dreigt het debat over duurzame ontwikkeling steeds verder uit te doven. Rio+20 moet het debat nieuw leven inblazen en er opnieuw een positieve dynamiek inbrengen", hoopt Magnette.

Groene economie
Tijdens de top zal de internationale gemeenschap nagaan hoe de groene economie verder kan worden uitgebouwd om duurzame ontwikkeling te genereren. "Groene economie mag niet worden gezien als alternatief voor of als nieuw paradigma over duurzame ontwikkeling, maar als een middel om duurzame ontwikkeling te faciliteren en armoede in de wereld te bestrijden", aldus Magnette, voor wie de sociale dimensie daarbij niet uit het oog mag worden verloren.

Voorts pleit de minister voor universele, evenwichtige en meetbare doelstellingen rond duurzame ontwikkeling en een stevig monitoringsysteem met indicatoren die ruimer zijn dan enkel het bruto nationaal product. Dat moet het mogelijk maken de resultaten op het terrein op te volgen. (Belga/RDM)

Paul Magnette trekt met realistische doelstellingen naar Rio, maar hoopt niettemin dat de top uitmondt in een stevig politiek engagement dat de ingeslagen weg van duurzame ontwikkeling verder uitstippelt met aandacht voor het milieu, sociale bescherming, waardig werk en de economie. Normaliter had premier Elio Di Rupo de Belgische honneurs in de Braziliaanse stad waargenomen. Enkele weken terug zag hij evenwel af van zijn bezoek. De moeilijke toestand waarin de eurozone zich momenteel bevindt en de belangrijke Europese top van 28 juni gooiden roet in het eten. Hetzelfde geldt voor vicepremier Steven Vanackere, die eveneens bevoegd is voor Duurzame Ontwikkeling. Hij wordt als minister van Financiën verwacht op de vergaderingen van de Eurogroep en de Ecofin op 21 en 22 juni. Daarom zal minister Magnette de federale regering vertegenwoordigen. Hij is niet de enige minister die naar Rio afreist. Voor de Waalse regering gaat Jean-Marc Nollet (Ecolo) ter plaatse, terwijl de Brusselse regering Evelyne Huytebroeck uitzendt. Vlaams minister Joke Schauvliege neemt niet aan de top deel. Zij wordt vertegenwoordigd door mensen uit de administratie. Als Belgisch delegatiehoofd zal Magnette aan verschillende high-level bijeenkomsten, rondetafelgesprekken en evenementen deelnemen.Sociale bescherming, duurzame energie en innovatieve financieringsbronnen Naast het themaoverschrijdende onderwerp sociale bescherming zal hij zich op nog drie andere onderwerpen focussen. Het gaat om een zitting over de Minst Ontwikkelde Landen (MOL's), steun voor een initiatief van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon over "sustainable energy for all" en een debat over innovatieve financieringsbronnen. Magnette trekt met realistische doelstellingen de Atlantische Oceaan over. De PS-minister beseft dat de wereld sinds 1992, het jaar waarin de baanbrekende top in Rio plaatsvindt, getroffen is door verschillende crisissen en dat in tijden van economische en financiële crisis, de middelen voor ontwikkelingssamenwerking, milieu en duurzame ontwikkeling vaak als eerste worden opgeofferd tijdens besparingen. "Daarom hebben veel landen een afwachtende houding ontwikkeld en dreigt het debat over duurzame ontwikkeling steeds verder uit te doven. Rio+20 moet het debat nieuw leven inblazen en er opnieuw een positieve dynamiek inbrengen", hoopt Magnette.Groene economie Tijdens de top zal de internationale gemeenschap nagaan hoe de groene economie verder kan worden uitgebouwd om duurzame ontwikkeling te genereren. "Groene economie mag niet worden gezien als alternatief voor of als nieuw paradigma over duurzame ontwikkeling, maar als een middel om duurzame ontwikkeling te faciliteren en armoede in de wereld te bestrijden", aldus Magnette, voor wie de sociale dimensie daarbij niet uit het oog mag worden verloren. Voorts pleit de minister voor universele, evenwichtige en meetbare doelstellingen rond duurzame ontwikkeling en een stevig monitoringsysteem met indicatoren die ruimer zijn dan enkel het bruto nationaal product. Dat moet het mogelijk maken de resultaten op het terrein op te volgen. (Belga/RDM)