De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is sinds 1990 met 17,9 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. België zwerft rond het gemiddelde, met een daling van 17,4 procent. Het aandeel hernieuwbare energie in het energieverbruik is gestegen terwijl het primaire energieverbruik op hetzelfde niveau staat als 25 jaar geleden.

De grootste daling in de uitstoot van broeikasgassen werd genoteerd in de Baltische staten en Roemenië, waar ze meer dan gehalveerd werden. In Malta (+56,9 procent), Cyprus (+47,7 procent) en Spanje (+22,5 procent) ging de uitstoot dan weer gevoelig omhoog. België noteerde een daling van 17,4 pct tussen 1990 en 2012.

Spoor

De transportsector is de tweede grootste bron van CO2-uitstoot in de EU. 'Meer dan tweederde van de transport-gerelateerde CO2-uitstoot komt van wegvervoer. Daarom maakt de overschakeling bij binnenlandse reizen van de weg naar het spoor deel uit van de Europese maatregelen om de uitstoot te beperken', aldus Eurostat.

Het aandeel van het spoor in het passagierstransport is tussen 2003 en 2013 globaal gestegen van 6,7 procent naar 7,6 procent, met Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk als uitschieters. Aan de andere kant is het aandeel van het spoor in het goederentransport in dezelfde periode gemiddeld gedaald van 18,3 procent naar 17,8 procent. In België is het in beide gevallen gestegen, van 6,5 procent naar 7,4 procent in het passagierstransport en van 11 procent naar 15,1 procent in het goederentransport.

Hernieuwbare energie

Sinds 1995 is het primaire energieverbruik in de Europese Unie gestegen om in 2006 een piek te bereiken. Sindsdien is er een algemene daling tot op het niveau van 1990. Tegenover 2005 is het primaire energieverbruik in 2013 in alle EU-lidstaten afgenomen, behalve in Estland en Polen.

Twintig lidstaten hebben hun Europa 2020-doelstellingen qua energieverbruik al bereikt. België maakt daar geen deel van uit. Het energieverbruik in ons land, maar ook in Duitsland en Nederland, ligt nog boven het vooropgestelde doel.

Ten slotte is het aandeel van de hernieuwbare energie in het brutoverbruik globaal gestegen in de Europese Unie. Zweden is de beste leerling (52,1 procent), Luxemburg de zwakste (3,6 procent). In België is het aandeel tussen 2004 en 2013 gestegen van 1,9 procent tot 7,9 procent. Het doel voor 2020 is 13 procent. (Belga/AVE)

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is sinds 1990 met 17,9 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. België zwerft rond het gemiddelde, met een daling van 17,4 procent. Het aandeel hernieuwbare energie in het energieverbruik is gestegen terwijl het primaire energieverbruik op hetzelfde niveau staat als 25 jaar geleden.De grootste daling in de uitstoot van broeikasgassen werd genoteerd in de Baltische staten en Roemenië, waar ze meer dan gehalveerd werden. In Malta (+56,9 procent), Cyprus (+47,7 procent) en Spanje (+22,5 procent) ging de uitstoot dan weer gevoelig omhoog. België noteerde een daling van 17,4 pct tussen 1990 en 2012.De transportsector is de tweede grootste bron van CO2-uitstoot in de EU. 'Meer dan tweederde van de transport-gerelateerde CO2-uitstoot komt van wegvervoer. Daarom maakt de overschakeling bij binnenlandse reizen van de weg naar het spoor deel uit van de Europese maatregelen om de uitstoot te beperken', aldus Eurostat.Het aandeel van het spoor in het passagierstransport is tussen 2003 en 2013 globaal gestegen van 6,7 procent naar 7,6 procent, met Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk als uitschieters. Aan de andere kant is het aandeel van het spoor in het goederentransport in dezelfde periode gemiddeld gedaald van 18,3 procent naar 17,8 procent. In België is het in beide gevallen gestegen, van 6,5 procent naar 7,4 procent in het passagierstransport en van 11 procent naar 15,1 procent in het goederentransport. Sinds 1995 is het primaire energieverbruik in de Europese Unie gestegen om in 2006 een piek te bereiken. Sindsdien is er een algemene daling tot op het niveau van 1990. Tegenover 2005 is het primaire energieverbruik in 2013 in alle EU-lidstaten afgenomen, behalve in Estland en Polen.Twintig lidstaten hebben hun Europa 2020-doelstellingen qua energieverbruik al bereikt. België maakt daar geen deel van uit. Het energieverbruik in ons land, maar ook in Duitsland en Nederland, ligt nog boven het vooropgestelde doel.Ten slotte is het aandeel van de hernieuwbare energie in het brutoverbruik globaal gestegen in de Europese Unie. Zweden is de beste leerling (52,1 procent), Luxemburg de zwakste (3,6 procent). In België is het aandeel tussen 2004 en 2013 gestegen van 1,9 procent tot 7,9 procent. Het doel voor 2020 is 13 procent. (Belga/AVE)