Geen aspect van de psychologie van de mens blijft ononderzocht. Elk nummer van de Journal of Personality and Social Psychology brengt wel een verhaal dat meer inzicht moet verschaffen in de manier waarop ons hoofd functioneert.

Zo werd nagegaan op welke manier studenten reageren op vragen naar wat ze vinden van het broeikaseffect, onder meer de kwestie of ze geloven dat de aarde effectief aan het opwarmen is, en dat de mens daar verantwoordelijk voor is.

Het was weinig verrassend dat mensen aan het rechtereind van het politieke spectrum minder gemakkelijk geloofden dat het onomstotelijk bewezen is dat er een probleem is, dan mensen aan het linkereind van dat spectrum.

Intuïtieve studentenMaar bizar was de vaststelling dat in koudere omstandigheden studenten meer de neiging hadden om aan de klimaatopwarming te twijfelen dan wanneer het warmer was. Een serie experimenten moest de ware oorzaak van dat fenomeen blootleggen. Het had in ieder geval niets te maken met de mogelijkheid dat de proefpersonen de temperatuur zouden gebruiken als een soort referentie voor wat ze van de globale aardtemperatuur dachten.

Finaal kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat hun proefpersonen in warmere omstandigheden gemakkelijker intuïtief in staat waren om zich een duidelijk mentaal beeld te vormen van een heet klimaat, waardoor ze ook gemakkelijker konden aanvaarden dat het broeikaseffect een feit is. Misschien een suggestie voor een aangepaste klimaatregeling in zalen waarin over het broeikaseffect gediscussieerd wordt. (DD)

Geen aspect van de psychologie van de mens blijft ononderzocht. Elk nummer van de Journal of Personality and Social Psychology brengt wel een verhaal dat meer inzicht moet verschaffen in de manier waarop ons hoofd functioneert. Zo werd nagegaan op welke manier studenten reageren op vragen naar wat ze vinden van het broeikaseffect, onder meer de kwestie of ze geloven dat de aarde effectief aan het opwarmen is, en dat de mens daar verantwoordelijk voor is. Het was weinig verrassend dat mensen aan het rechtereind van het politieke spectrum minder gemakkelijk geloofden dat het onomstotelijk bewezen is dat er een probleem is, dan mensen aan het linkereind van dat spectrum. Intuïtieve studentenMaar bizar was de vaststelling dat in koudere omstandigheden studenten meer de neiging hadden om aan de klimaatopwarming te twijfelen dan wanneer het warmer was. Een serie experimenten moest de ware oorzaak van dat fenomeen blootleggen. Het had in ieder geval niets te maken met de mogelijkheid dat de proefpersonen de temperatuur zouden gebruiken als een soort referentie voor wat ze van de globale aardtemperatuur dachten. Finaal kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat hun proefpersonen in warmere omstandigheden gemakkelijker intuïtief in staat waren om zich een duidelijk mentaal beeld te vormen van een heet klimaat, waardoor ze ook gemakkelijker konden aanvaarden dat het broeikaseffect een feit is. Misschien een suggestie voor een aangepaste klimaatregeling in zalen waarin over het broeikaseffect gediscussieerd wordt. (DD)